GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205036252021 Karşılaştırmalı Anadolu ve Rumeli Ağızları I : Giriş Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Anadolu ve Rumeli ağızlarını karşılaştırmalı olarak incelemek


Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN


1 Ağız araştırmalarının önemini kavrayabilme
2 Ağız araştırması yapmaya istekli oluş,
3 Ağız araştırmalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesinin önemini takdir ediş
4 Ağız araştırmalarının tarihini tanıyabilme
5 Ağız araştırmaları ile ilgili çalışmaları sıralayabilme
6 Ağız araştırmaları alanında yapılması gereken çalışmaları kavrayabilme
7 Anadolu ve Rumeli ağızlarının tarihi devirlerle bağlantısını inceleyebilme
8 Ağız araştırmalarında kullanılacak transkipsiyon işaretlerini tanıyabilme
9 Sahada derlenen malzemenin çözümlenebilmesi


Yok


Yok


Derste ağız araştırmalarının önemi ve gerekliliği; Türkiye Türkçesi ağızlarının araştırılma tarihi ve Türkiye Türkçesi ağızları ile yapılan çalışmaların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi; mevcut çalışmaların eleştirel olarak değerlendirilmesi; yapılacak çalışmalarda uyulması gereken yöntemler anlatılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Ağız Araştırmalarının Önemi ve Gerekliliği
2 Türkiye Türkçesi Ağızlarının Araştırılma Tarihi Türkiye Türkçesi Ağızları İle İlgili Yapılan Çalışmalar
3 Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları: 1. Derleme Teknikleri
4 Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları: 2. Transkripsiyon Teknikleri
5 Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları: 3. Fonoloji Meselelerine Yaklaşım
6 Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları: 4. Morfoloji Meselelerine Yaklaşım
7 Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları: 5. Sözlükçülük
8 Ara sınav
9 Yaygınlaşmış Yanlışlar
10 Boylara Ait Dil Özellikleri
11 Anadolu ve Rumeli Ağızlarında Oğuzca Olmayan Unsurlar
12 Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Tarihî Ağızlarla İlişkisi
13 Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
14 Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
15 Yaygınlaşmış Yanlışlar
16 Final Sınavı

1. Leyla KARAHAN, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Ank. 1996. 2. Zeynep KORKMAZ, Anadolu Ağız Araştırmalarına Toplu Bir Bakış, V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul 1985. 3. Gürer GÜLSEVIN, Uşak İli Ağızları, TDK, Ankara 2003. 4. Gürer GÜLSEVİN, Türkiye’de Türkoloji Yayımlarında Yöntem Sorunu, Orient Institude, İstanbul 2004. 5. Gürer GÜLSEVİN, Yaşayan ve Tarihi Türkiye Türkçesi Ağızları, Özel Kitaplar, İstanbul 2010.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5 5
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 5 5
ÖÇ 9 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek