GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205036262021 Karşılaştırmalı Anadolu ve Rumeli Ağızları II : Metin İncelemeleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Anadolu ve Rumeli ağızlarını karşılaştırmalı olarak incelemek.


Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN


1 Ağız araştırmalarının önemini kavrayabilme,
2 Ağız araştırmalarının karşılıklı olarak incelenmesinin önemini takdir ediş
3 Ağız araştırmaları ile ilgili çalışmaları sıralayabilme
4 Anadolu ve Rumeli ağızlarının genel yapısını kavrayabilme
5 Ağız araştırmalarında kullanılacak transkipsiyon işaretlerini tanıyabilme
6 Anadolu ve Rumeli ağızlarını sınıflandırabilme
7 Türkiye Türkçesinin Batı grubu ağızlarının genel özelliklerini tanıyabilme
8 Türkiye Türkçesinin Doğu grubu ağızlarının genel özelliklerini tanıyabilme
9 Türkiye Türkçesinin Kuzey Doğu grubu ağızlarının genel özelliklerini tanıyabilme
10 Ağız metinleri üzerinde karşılaştırmalı çözümlemeler yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Derste ağız araştırmalarının önemi ve gerekliliği; Anadolu ve Rumeli ağızlarının sınıflandırılma meselesi, Türkiye Türkçesi ağızlarının genel özellikleri ve metinler üzerinde karşılaştırmalı çözümlemeler üzerinde durulacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Ağız Araştırmalarının Önemi ve Gerekliliği
2 Anadolu Ağızlarının tasnif çalışmaları
3 Anadolu Ağızlarının sınıflandırılmasında esas alınacak ölçütler a. Ses özellikleri
4 Anadolu Ağızlarının sınıflandırılmasında esas alınacak ölçütler b. Şekil özellikleri
5 Anadolu Ağızlarının ana grupları
6 Batı Grubu Ağızlarının özellikleri
7 Batı Grubu Ağızlarının alt ağızları
8 Ara sınav
9 Doğu Grubu Ağızlarının alt ağızları
10 Kuzeydoğu Grubu Ağızlarının özellikleri
11 Kuzeydoğu Grubu Ağızlarının alt ağızları
12 Rumeli Ağızlarının tasnifi
13 Rumeli Ağızlarının alt ağızları
14 Anadolu ve Rumeli Ağızlarının karşılaştırılması
15 Doğu Grubu Ağızlarının alt ağızları
16 Final Sınavı

1. Leyla Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Ank. 1996. 2. Zeynep Korkmaz, Anadolu Ağız Araştırmalarına Toplu Bir Bakış, V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul 1985. 3. Gürer Gülsevin, Uşak İli Ağızları, TDK, Ankara 2003. 4. Gürer GÜLSEVİN, Türkiye’de Türkoloji Yayımlarında Yöntem Sorunu, Orient Institude, İstanbul 2004.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 4 5
ÖÇ 8 4 5
ÖÇ 9 4 5
ÖÇ 10 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek