GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205036172021 Bugünkü Kıpçak Türkçesi Grameri I : Kırgız Türkçesi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrenciye çoğunluğu Ortaasya ve Kafkaslar’da yaşayan Kıpçak grubuna mensup Türk halklarının lehçelerinin dil özellikleri kavratmak ve öğrencileri bu gruba giren Türk lehçelerinde yazılmış metinleri okuyup anlayabilir düzeye çıkarmaktır.


Yrd.Doç.Dr. İbrahim Şahin


1 (ÖÇ:1) Bugünkü Kıpçak Grubu lehçelerinin temeli olan Ortaçağ Kıpçak Türkçesini çeşitli özellikleriyle kavrayabilme. (PÇ: 7)
2 (ÖÇ:2) Kıpçak Grubu içine giren lehçeleri kavrayabilme. (PÇ: 6)
3 (ÖÇ:3) Çağdaş Kıpçak lehçelerinden Kırgızcanın diğer Türk lehçeleri arasındaki yerini kavrayabilme ve bu lehçenin ses ve şekil özelliklerini anlayabilme. (PÇ: 8)
4 (ÖÇ:4) Kırgızca metinlerin transkriptsiyonunu yapabilme ve onları Türkiye Türkçesine aktarabilme. (PÇ: 12)
5 (ÖÇ:5) Kırgızca metni dil çalışmalarında kullanılan yöntemleri kullanarak inceleyebilme. (PÇ: 9, 14)


Yok


Yok


Kırgızcanın tarihi ve çağdaş Türk şivelleriyle ilişkisi, Kırgızcanın fonetiği, Kırgızcanın Morfolojisi, Kırgızca metin incelemeleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersle, dersin işlenişiyle ve kaynaklarla ilgi bilgilendirme.
2 Ana hatlarıyla Kıpçaklar ve Kıpçak Türkçesiyle ilgili bilgilendirme. Genel Türk dili ve yaşayan Türk lehçeleri arasında Kıpçakçanın yeri.
3 Çağdaş Kıpçak lehçelerinden olan Kırgızca alfabesi ses özelliklerinin öğretimi.
4 Kırgızcanın şekil özelliklerinin öğretimi
5 Kırgızca basit metin örnekleri: transkriptsiyonu, aktarımı ve gramer tahlili
6 Kırgızca edebi metin örnekleri ve gramer tahlili
7 Kırgızca metinlerin Türkiye Türkçesine aktarımı
8 Arasınav (Vize)
9 Kırgızca yazılmış şiir örneklerinin okunması ve gramer incelemelerinin yapılması
10 Kırgızca gazetelerden metin örnekleri ve bunların gramer incelenmesi
11 Kırgızca gazetelerden metin örnekleri ve bunların gramer incelemesi
12 Kırgız edebiyatının ünlü simaların ve eserlerinin tanıtımı, bazı edebi örneklerin dil açısından değerlendirilmesi
13 Kırgızca konuşma örneklerinin dinlenmesi ve bunların değerlendirilmesi
14 Kırgız meslektaşlarla karşılaştıklarında onlarla iletişim kurabilecek düzeyde bazı konuşma kalıplarının ezberlenmesi
15 Bir Kırgızla Kırgızca konuşma pratiği uygulaması.
16 Final

Ders Kitapları 1. Batmanov İ. A., Bakinova G. Yanşansin Y. (1956),Azırkı Kırgız Tili, Frunze Kırgızokuupedmambas. 2. Ercilasun A. Bican (Ed.), 2007, Türk Lehçeleri Grameri, Kırgız Türkçesi (Yazan: Hülya Kasapoğlu Çengel) Akçağ Yayınları ss: 291-354.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek