GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205036182021 Bugünkü Kıpçak Türkçesi Grameri II : Kazak Türkçesi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrenciye çoğunluğu Ortaasya ve Kafkaslar’da yaşayan Kıpçak grubuna mensup Türk halklarının lehçelerinin dil özellikleri kavratmak ve öğrencileri bu gruba giren Türk lehçelerinde yazılmış metinleri okuyup anlayabilir düzeye çıkarmaktır.


Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN


1 Bugünkü Kıpçak Grubu lehçelerinin temeli olan Ortaçağ Kıpçak Türkçesini çeşitli özellikleriyle kavrayabilme
2 Kıpçak Grubu lehçelerinden olan Kazakçanın diğer Türk lehçeleri arasındaki yerini kavrayabilme.
3 Kazakçanın ses ve şekil özelliklerini anlayabilme
4 Kazakça metinlerin transkriptsiyonunu yapabilme ve onları Türkiye Türkçesine aktarabilme.
5 Kazakça bir metni belirli bir yöntem dahilinde inceleyebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kazakçanın tarihi ve çağdaş Türk şivelleriyle ilişkisi Kazakçanın fonetiği Kazakçanın Morfolojisi Kazakça metin incelemeleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersle, dersin işlenişiyle ve kaynaklarla ilgi bilgilendirme.
2 Ana hatlarıyla Kazakistan, Kazaklar ve Kazak Türkçesiyle ilgili bilgilendirme. Genel Türk dili ve yaşayan Türk lehçeleri arasında Kazakçanın yeri.
3 Çağdaş Kıpçak lehçelerinden olan Kazakçanın alfabesi, ses özelliklerinin öğretimi.
4 Kazakçanın şekil özelliklerinin öğretimi
5 Kazakça basit metin örnekleri: transkriptsiyonu, aktarımı ve gramer tahlili
6 Kazakça edebi metin örnekleri ve gramer tahlili
7 Kazakça metinlerin Türkiye Türkçesine aktarımı
8 Ara sınav
9 Kazakça yazılmış şiir örneklerinin okunması ve gramer incelemelerinin yapılması
10 Kazakça gazetelerden metin örnekleri ve bunların gramer incelenmesi
11 Kazakça gazetelerden metin örnekleri ve bunların gramer incelemesi
12 Kazakça edebiyatının ünlü simaların ve eserlerinin tanıtımı, bazı edebi örneklerin dil açısından değerlendirilmesi
13 Kazakça konuşma örneklerinin dinlenmesi ve bunların değerlendirilmesi
14 Kazakça meslektaşlarla karşılaştıklarında onlarla iletişim kurabilecek düzeyde bazı konuşma kalıplarının ezberlenmesi.
15 Bir Kazakla Kazakça konuşma pratiği uygulaması.
16 Final Sınavı

1. Ercilasun A. Bican (Ed.), 2007, Türk Lehçeleri Grameri, Kazak Türkçesi (Yazan: Ferhat Tamir) Akçağ Yayınları ss: 429-480. 2. Uygur Ceyhun Vedat, Kazak Türkçesi, Gramer, Kelime Tahlilleri, Metinler, Aktarmalar, Sözlük.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek