GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205036312021 Metin İnceleme Yöntemleri I : Şiir Türleri Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, masal, kısa hikaye, roman gibi edebi türlerin incelenmesinde kullanılan başlıca teknikler hakkında bilgi verilmesi, öğrencilerin bu teknikleri edebi metinlere uygulayabilmesini sağlamaktır.


Doç. Dr. Safiye AKDENİZ


1 Metin nedir? metnin yapısı, metin tiplerini ve türlerini bilme (PÇ1-2).
2 Anlatıya dayalı metinlerden masal, kısa hikaye ve romanın tanımını ve özelliklerini bilme.(PÇ 22)
3 Diğer anlatıya dayalı metinler içindeki yerini belirleyebilme. (PÇ 13)
4 Söz konusu türlere dair terim ve kavramları bilme.(PÇ 14)
5 Söz konusu türlerin incelenmesi için kullanılan teknikleri bilme. (PÇ 14)
6 Söz konusu teknikleri metinlere uygulayabilme. (PÇ7)
7 E.lde edilen sonuçları değerlendirebilme. (PÇ 25)

Birinci Öğretim


Yok


Yok


1.Metin türleri, 2.Metin incelemesinde kullanılan başlıca terim ve kavramlar, 3.Metin incelemesinde kullanılan yöntemler, 4.Söz konusu yöntemlerin metinlere uygulanması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri
2 Metin Bilgisi, metinbilim, metnin yapısı
3 Anlatıya dayalı metinlerin temel özellikleri
4 Anlatıya dayalı metinlerin incelenmesinde kullanılan başlıca terim ve kavramlar
5 Anlatıya dayalı metinlerin incelenmesinde kullanılan başlıca terim ve kavramlar
6 Anlatıya dayalı metinlerin incelenmesinde kullanılan başlıca yaklaşımlar
7 Anlatıya dayalı metinlerin incelenmesinde kullanılan başlıca yaklaşımlar
8 ARASINAV (Vize)
9 Örnek metin incelemeleri
10 Örnek metin incelemeleri
11 Örnek metin incelemeleri
12 Örnek metin incelemeleri
13 Örnek metin incelemeleri
14 Örnek metin incelemeleri
15 Örnek metin incelemeleri
16 FİNAL SINAVI

Akerson- Erkman, Fatma, Göstergebilime Giriş, Multilingual Yay., İstanbul 2006. Aksan, Doğan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yay., Ankara 1995. Ayata-Şenöz, Canan, Metindilbilim ve Türkçe, Multilingual Yay., İstanbul 2005. Bayrav, Süheyla, Dilbilimsel Edebiyat Eleştirisi, Multilingual Yay., İstanbul 1999. Çetişli, İsmail, Metin Tahlillerine Giriş 2- Hikaye, Roman, Tiyatro- Akçağ Yay., Ankara 2004. Duman, Haluk Harun, Metin Çözümleme Yöntemleri, Duyap Yayıncılık, Ankara 2007. Erden, Aysu, Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Gendaş Yay., İstanbul 2002. Guiraud, Pierre (çev: Berke Vardar) Anlambilim, Multilingual Yay., İstanbul 1999. Günay, Doğan, Metin Bilgisi, Multilingual Yay., İstanbul 2007. Moran, Berna, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, İstanbul 2003. Öztokat, Nedret Tanyolaç, Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklaşımlar, Multılingual Yay., İstanbul 2005. Özünlü, Ünsal, Edebiyatta Dil Kullanımları, Multilingual Yay., İstanbul 2001. Tekin, Mehmet, Roman Sanatı Romanın Unsurları, Ötüken Yayınları, İstanbul 2010. Uzun, Leyla Subaşı, Orhon Yazıtlarının Metindilbilimsel Yapısı, Simurg Yay. Ankara 1995. Wunderlich, Dieter, Metindilbilim, (çev: Emel Sözer), Dilbilim Seçkisi(yayıma haz. Doğan Aksan), TDK Yay., Ankara Üniv. Basım evi, Ankara 1982. Yılmaz, Engin, Uygulamalı Metin Bilgisi, Pegem Yayınları, Ankara 2010. Zeynel &Ayşe Kıran, Yazınsal Okuma Süreçleri Dilbilim, Göstergebilim ve yazınbilim Yöntemleriyle Çözümlemeler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2000.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 3 4
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek