GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205036222021 Metin İnceleme Yöntemleri II : Örnek Metin İncelemeri Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, şiir türünde kullanılan başlıca inceleme yöntemleri hakkında bilgi verilmesi, söz konusu teknikleri öğrencilerin metinlere uygulayabilmesini sağlamaktır.


Assoc. Prof. Dr.Safiye AKDENİZ


1 Şiire ait temel kavram ve terimlerin tanımlarını bilme.(PÇ 14)
2 Şiir dilinin temel özelliklerini bilme.(PÇ1-11)
3 Şiirin incelemesine yönelik yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olma (PÇ 13)
4 Söz konusu yaklaşımları metne uygulayabilme, yorumlayabilme. (PÇ 16)

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Şiir türleri, şiir incelemesinde kullanılan başlıca terim ve kavramlar, şiir incelemesinde kullanılan yöntemler, söz konusu yöntemlerin metinlere uygulanması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri
2 Şiir nedir, şiir dili ve özellikleri
3 Şiir dili ve özellikleri(sapmalar, tekrarlar)
4 Şiir dili ve Özellikleri(imge, yananlam, söz sanatları)
5 Şiirin biçimsel özellikleri
6 Şiir incelemesine yönelik temel yaklaşımlar
7 Şiir incelemesine yönelik temel yaklaşımlar
8 ARASINAV (Vize)
9 Örnek metin incelemeleri
10 Örnek metin incelemeleri
11 Örnek metin incelemeleri
12 Örnek metin incelemeleri
13 Örnek metin incelemeleri
14 Örnek metin incelemeleri
15 Örnek metin incelemeleri
16 FİNAL SINAVI

Alkan, Erdoğan; Şiir Sanatı, Yön. Yay., İstanbul, 1995. Aksan, Doğan; Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yayınları, Ankara 1995. Çetin, Nurullah; Şiir Çözümleme Yöntemi, Öncü Basımevi, Ankara 2003. Çetin, Nurullah; Şiir Tahlilleri 1, Öncü Basımevi, Ankara 2008. Çetişli, İsmail; Metin Tahlillerine Giriş Şiir 1, Akçağ Yay. Ankara 2000. Dilçin, Cem; Türk Şiir Bilgisi, TDK, Ankara, 1997. Hece Dergisi (Türk Şiiri Özel Sayısı), May./Haz./Tem.2001, S53/54/55. Kabaklı, Ahmet; Şiir İncelemeleri, Türk Edebiyat Vakfı Yayınları, İstanbul, 1992. Kaplan, Mehmet; Şiir Tahlilleri 1, Dergah Yay., İstanbul 2004. Kaplan, Mehmet; Şiir Tahlilleri 2, Dergah Yay., İstanbul 2004. Tanyol, Tuğrul 1985; Poetika Şiir Sanatı Sorunları; Çizgi Yayınları, 1985. Yetkin, Suut Kemal; Şiir Üzerine Düşünceler, Varlık Yay. İstanbul, 1969.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek