GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205016622021 Altayistik I : Giriş Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Altay dilleri olarak bilinen dilleri (Türkçe, Moğolca, Mançu-Tunguzca, Japonca ve Korece) ve bunların aralarındaki ses denkliklerini incelemektir.


Prof.Dr. Zeki KAYMAZ


1 Altay Grubuna giren dilleri sıralayabilme
2 Altay dillerinin diğer dil grupları arasındaki yerini kavrayabilme
3 Altay dil teorisini öğrenmeye istekli oluş
4 Altay dil teorisinin önemini takdir ediş
5 Altay dilleri hakkında yapılan çalışmaları sıralayabilme
6 Moğolcanın genel özelliklerini tanıyabilme
7 Türkçenin genel özelliklerini tanıyabilme
8 Mançu-Tunguzcanın genel özelliklerini tanıyabilme
9 Japoncanın genel özelliklerini tanıyabilme
10 Korecenin genel özelliklerini tanıyabilme
11 Altay dil teorisinin kuruluş ilkelerini anlayabilme
12 Altay dilleri arasındaki ses denkliklerini kavrayabilme
13 Ana Altayca kelime başında ihya edilen *#p ünsüzünün Altay dillerindeki görünümlerini inceleyebilme
14 Altay dillerinin ortak özelliklerini inceleyebilme
15 Altay dillerinin diğer dil grupları arasındaki yerini değerlendirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türkçenin dil akrabalığı ilişkisinde bulunduğu Moğolca, Mançu-Tunguzca gibi dillerle gramer karşılaştırılması yapılacak ve bu konudaki literatür eleştirmeci bir gözle ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı– Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Altay Dillerinin Diğer Dil Grupları Arasındaki Yeri
2 Altayistik ve Altay Dilleri Üzerine Yapılan Çalışmalar
3 Altay Dilleri Teorisi, Kurucuları, Gelişimi
4 Altay Dillerinin Ortak Ses ve Şekil Bilgisi ile Sözdizimi Özellikleri
5 Türkçenin Devreleri, Ses ve Şekil Özellikleri
6 Moğol Dili, Lehçeleri, Moğolcanın Devreleri (Eski, Orta, Yeni)
7 Mançu-Tunguzcanın Tarihi ve Lehçeleri, Korece, Japonca
8 Ara sınav
9 Altay Dilinin Kuruluşu Bu Kuruluşa Esas Olan Ses Denklikleri *#p Ünsüzü İle İlgili Olarak Yapılan Tartışmalar ve Çalışmalar
10 Ana Altayca Kelime Başında İhya Edilen *#p Ünsüzünün Altay Dillerindeki Görünümleri
11 Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#p Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyası
12 Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#p Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyası
13 Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#p Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyası
14 Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#p Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyası
15 Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#p Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyası
16 Final Sınavı

1. Osman Nedim Tuna, Altay Dilleri Teorisi, İstanbul 1983. 2. Nicholas Poppe, Mogol Yazı Dilinin Grameri (Çev.: Günay Karaağaç), İzmir 1992. 3. Nicholas Poppe, Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri (Çev.: Zeki Kaymaz), İstanbul 1994.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 4 5
ÖÇ 3
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5 5
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 5
ÖÇ 11 5
ÖÇ 12 5
ÖÇ 13 5
ÖÇ 14 5
ÖÇ 15 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek