GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205016662021 Altayistik II : Ses ve Şekil Bilgisi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

DoktoraAltay dilleri olarak bilinen dilleri (Türkçe, Moğolca, Mançu-Tunguzca, Japonca ve Korece) ve bunların aralarındaki ses denkliklerini incelemektir.


Prof.Dr. Zeki KAYMAZ


1 R:Z denkliğini tanıyabilme, (PÇ 4, 5, 14, 21, 24)
2 Ana Altayca kelimeleri ihya etmeye istekli oluş, (PÇ 4, 24)
3 L:Ş denkliğinin önemini takdir ediş, (PÇ 4, 5, 21, 14, 24)
4 Ana Altayca kelime başında ihya edilen *#t ünsüzünün Altay dillerindeki görünümlerini inceleyebilme, (PÇ 4, 21, 24)
5 Ana Altayca kelime başında ihya edilen *#d ünsüzünün Altay dillerindeki görünümlerini inceleyebilme, (PÇ 4, 21, 24)
6 Ana Altayca kelime başında ihya edilen *#n ünsüzünün Altay dillerindeki görünümlerini inceleyebilme, (PÇ 4, 21, 24)
7 Ana Altayca kelime başında ihya edilen *#ç ünsüzünün Altay dillerindeki görünümlerini inceleyebilme. (PÇ 4, 21, 24)
8 Ana Altayca kelime başında ihya edilen *#c ünsüzünün Altay dillerindeki görünümlerini inceleyebilme. (PÇ 4, 21, 24)
9 Ana Altayca kelime başında ihya edilen *#s ünsüzünün Altay dillerindeki görünümlerini inceleyebilme. (PÇ 4, 21, 24)
10 Ana Altayca kelime başında ihya edilen *#k ünsüzünün Altay dillerindeki görünümlerini inceleyebilme. (PÇ 4, 21, 24)
11 Ana Altayca kelime başında ihya edilen *#g ünsüzünün Altay dillerindeki görünümlerini inceleyebilme. (PÇ 4, 21, 24)
12 Altay dilleri teorisine yapılan itirazları değerlendirebilme. (PÇ 4, 16, 21, 24)

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türkçenin dil akrabalığı ilişkisinde bulunduğu Moğolca, Mançu-Tunguzca gibi dillerle gramer karşılaştırılması yapılacak ve bu konudaki literatür eleştirmeci bir gözle ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı– Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Altay Dillerinin Diğer Dil Grupları Arasındaki Yeri
2 Rotasizm ve Zetasizm
3 L:Ş Denkliği Meselesi
4 Altay Dilleri Teorisine Yapılan İtirazlar
5 Ana Altayca Kelime Başında İhya Edilen *#t Ünsüzünün Altay Dillerindeki Görünümleri
6 Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#t Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyası
7 Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#t Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyası
8 Ara sınav
9 Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#d Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyası
10 Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#d Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyası
11 Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#n Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyası
12 Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#ç Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyası
13 Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#c Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyası
14 Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#s Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyası
15 Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#k Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyası Altay Grubuna Giren Dillerdeki Kelimeler Yardımıyla *#g Ünsüzü İle Başlayan Ana Altayca Kelimelerin İhyası
16 Final Sınavı

1. Osman Nedim Tuna, Altay Dilleri Teorisi, İstanbul 1983. 2. Nicholas Poppe, Mogol Yazı Dilinin Grameri (Çev.: Günay Karaağaç), İzmir 1992. 3. Nicholas Poppe, Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri (Çev.: Zeki Kaymaz), İstanbul 1994.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 5 3 5 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 4 5
ÖÇ 5 5 4 5
ÖÇ 6 5 4 5
ÖÇ 7 5 4 5
ÖÇ 8 5 4 5
ÖÇ 9 5 4 5
ÖÇ 10 5 4 5
ÖÇ 11 5 4 5
ÖÇ 12 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek