GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205046042016 Türk Konut Mimarisi I Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Bu derste önce, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze izlediği dış politika, belli tarihsel süreçler bağlamında incelenmesi; daha sonra günümüz Türk Dış Politikası’nın temel ve bölgesel konularının öğrencilere verilecek seminer konuları bağlamında işlenmesi amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Engin Berber
Türk Dış Politikası I


Türk Dış Politikası I dersinin alınması faydalıdır.


- Demokrat Parti ve Türk Dış Politikası (1950-1960) - 27 Mayıs’tan 12 Eylül’e Türk Dış Politikası (1960-1980) - 12 Eylül Döneminde Türk Dış Politikası (1980-1990)


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

• Ali Faik Demir, Türk Dış Politikası Perspektifinden Güney Kafkasya, İstanbul, 2003. • Aptülahat Akşin, Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, Ankara, 1991. • Atatürk'ün Milli Dış Politikası, Milli Mücadele Dönemine Ait 100 Belge 1919-1923, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994. • Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye, Batı ve Ortadoğu 1945-1958, İstanbul, 1997. • Barış Doster, Atatürk, Türk Dünyası ve Mazlum Milletler, İstanbul, 2004. • Rubin Barry-Kemal Kirişçi, Günümüzde Türkiye’nin Dış Politikası, İstanbul, 2002. Baskın Oran (Ed.), Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I-II, İstanbul, 2003. • Fahir Armaoğlu (Haz.), Belgelerle Türk - Amerikan Münasebetleri, Ankara,1991. • Beril Dedeoğlu, Adım Adım Avrupa Birliği, İstanbul, 1996. • Burcu Bostanoğlu, Türkiye - ABD İlişkilerinin Politikası, Ankara, 1999. • Canan Balkır - Allan Williams, Türkiye ve Avrupa İlişkileri, Çev. Bülent Tanatar, İstanbul, 1996. • Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, Ankara: TTK Yayınları, 1999. • Faruk Sönmezoğlu (Der.), Değişen Dünya ve Türkiye, İstanbul, 1996.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek