GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli Ders Grubu 1 2 4,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrenciler; gelişim ve öğrenme kuramlarının ilkelerinden kendi alanlarının planlama, uygulama ve değerlendirme etkinliklerinde etkili bir biçimde yararlanabileceklerdir.


Doç. Dr. Gülsen ÜNVER


1 Gelişim ve öğrenme ile ilgili kavramların anlam bilgisi.
2 Gelişim kuramlarında belirtilen gelişim özelliklerini tanıyabilme.
3 Öğrenme kuramlarının ilkelerini kavrayabilme.
4 Gelişim kuramları ile öğrenme kuramları arasındaki bağlantıları açıklayabilme.
5 Öğrenme kuramlarının ilkelerini kendi öğrenmelerinde kullanabilme.
6 Öğretim planlarını gelişim ve öğrenme kuramlarının ilkeleri doğrultusunda hazırlayabilme.
7 Öğretme-öğrenme etkinliklerini Gelişim ve Öğrenme kuramlarının ilkeleri doğrultusunda uygulayabilme.
8 Öğretim planlarını gelişim ve öğrenme kuramlarının ilkelerini değerlendirme etkinliklerine yansıtabilme.
9 Gelişim ve Öğrenme kuramlarının ilkelerini öğretme-öğrenme etkinliklerinde uygulamaya istekli olma.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel Kavramlar: Gelişim Görevi, Büyüme, Olgunlaşma, Hazır Olma, Gelişim, Kritik Dönem, Davranış, Öğrenme Gelişimin Temel İlkeleri Gelişimi Etkileyen Temel Etmenler Gelişim Alanlarına göre Gelişim Özellikleri: Bedensel Gelişim, Devinimsel Gelişim, Bilişsel Gelişim, Dil Gelişimi, Ahlak Gelişimi, Kişilik Gelişimi Öğrenme Kuramları: Klasik Koşullanma, Bitişikliğe Ağırlık Veren Öğrenme Kuramları, Bağlaşımcılık, Edimsel Koşullanma, Sosyal Bilişsel Kuram, Gestalt Kuram, Bilgiyi İşleme Kuramı Nitelikli Bir Öğreticinin Özellikleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin öğretim planı
2 Temel Kavramlar: Gelişim Görevi, Büyüme, Olgunlaşma, Hazır Olma, Gelişim, Kritik Dönem, Gelişimin Temel İlkeleri Gelişimi Etkileyen Temel Etmenler
3 Bedensel Gelişim, Devinimsel Gelişim, Bilişsel Gelişim,
4 Bilişsel Gelişim (Devam), Dil Gelişimi
5 Ahlak Gelişimi
6 Kişilik Gelişimi
7 Ara Sınavı
8 Temel Kavramlar: Davranış ve Öğrenme Klasik Koşullanma
9 Bitişikliğe Ağırlık Veren Öğrenme Kuramları
10 bağlaşımcılık
11 Edimsel Koşullanma
12 Sosyal Bilişsel Kuram
13 Gestalt Kuram
14 Bilgiyi İşleme Kuramı
15 Nitelikli Bir Öğreticinin Özellikleri
16 Final Sınavı

Hativa, N. (2000). Becoming a better teacher: a case of changing the pedagogical knowledge and beliefs of law professors. Instructional Science, 28, 491-523. Postareffa, L., Katajavuoria, N., Lindblom-Ylänne, S., & Trigwell, K. (2008). Consonance and dissonance in descriptions of teaching of university teachers. Studies in Higher Education, 33 (1), 49-61. Prosser, M. & Trigwell, K. (1997). Relations between perceptions of the teaching environment and approaches to teaching. British Journal of Educational Psychology, 67, 25-35. Prosser, M., Ramsden, P., Trigwell, K., & Martin, E. (2003). Dissonance in experience of teaching and its relation to the quality of student learning. Studies in Higher Education, 28 (1), 37-48. Samuelowicz, K. & Bain, J. D. (2001). Revisiting academics’ beliefs about teaching and learning. Higher Education, 41, 833-846. Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretme. (Geliştirilmiş 14. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Ulusoy, A. (Ed.). (2008). Eğitim psikolojisi. (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 13 3 39
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek