GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203076032020 İletişim Kodları ve Duygu Araştırmaları Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin ilişki süreçlerini konuşma, ses, beden dili, yüz, mikro ifade boyutlarında kuramsal araştırmalarla analiz etmeleri, duygusal zeka yetkinliklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Gaye EREL


1 1) Kişisel farkındalık-kendini tanıma bilgisi
2 2) Duygusal zeka kuramlarını sosyal yaşam ve iş yaşamına formule edebilme
3 3) Uygun ruh haline düşen duyguları (iyimserlik) analiz edebilme ve kullanabilme
4 4) Başkalarının duygularını farketmeleri ve yönetmeleri (empatik iletişim)
5 5) Diğerlerini etkileme, liderlik ve ikna becerilerini geliştirmeleri

Birinci Öğretim


yok


yok


İnsanları Okumak, * Konuşma Kodu Analizi * Vokal Kod Analizi * Yüz İfadelerini Kodlama Ve Duygu Analizleri * Beden Kodu Ve Analizi * Yalan Ve Beden Dili-Yüz-Konuşma- Ses Analizi * Evrensel Yüz İfade Kodlarına İlişkin Kültürel Çalışmalar * Mikro İfade Analizleri Ve Duygular


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Kişilerarası iletişim, insan ilişkileri ve önemi
2 İletişim Kodları, türleri
3 İnsanları Okumak
4 Konuşma Kodu Analizi-1
5 Konuşma Kodu Analizi-2
6 Vokal Kod Analizi
7 Vokal Kod Analizi
8 Arasınav
9 Yüz İfadelerini Kodlama Ve Duygu Analizleri
10 Beden Kodu Ve Analizi
11 Yalan Ve Beden Dili-Yüz-Konuşma- Ses Analizi
12 Evrensel Yüz İfade Kodlarına İlişkin Kültürel Çalışmalar
13 Mikro İfade Analizleri Ve Duygular
14 Film Analizi
15 film analizi
16 final

Özdemir, Gaye, Kariyer Yaşamında Duygusal Zeka ve İletişim Yeteneği, Hayat Yayınları, İstanbul, 2006 Adair, J, Etkili İletişim, Babıali Kültür Yayıncılığı: 49, 2003 Glas, L. (2004). Ne Düşündüğünü Biliyorum, Dharma Yayınları, İstanbul. Ekman, P.; Friesen, W. (1978). Facial Action Coding System: A Technique fort pense he Measurement of Facial Movement. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists. Bachorowski, J.A. (1999). “Vocal Expression and Perception of Emotion”, American Psychological Society. Borod, J.C.; Pick, L.H.; Hall, S.; Sliwinski, M.; Madigan, N.; Obler, L.K.; Welkowitz, J.; Canino, E.; Erhan, H.; Goral, M.; Morrison, C.; Tabert, M. (2000). “Relationships Among Facial, Prosodic and Lexical Channels of Emotional Perceptual Proces-sing”, Cognition and Emotion, 14 (2). Bowers, D.; Bauer, R.M.; Heilman, K.M. (1993). “The Nonverbal Affect Lexicon: Theoretical Perspectives From Neuropsychological Studies Of Affect Perception”. Neuropsychology, 7 Edwards, K. (1998). The face of time: Temporal cues in facial expressions of emotions. Psychological Science, 9, 270–276. Ekman, P., & Friesen, W.V. (1975). Unmasking the face: A guide to recognizing emotions from facial clues. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Etcoff, N.L., & Magee, J.J. (1992). Categorical perception of facial expressions. Cognition, 44, 227–240. Farah, M.J., Tanaka, J.W., & Drain, H.M. (1995). What causes the face inversion effect? Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 21, 628–634.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 3 42
Rapor Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 15 4 60
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek