GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203076052020 Kültürel İncelemeler Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


İletişim kavramı ile iletişim araçları, yeni dünya düzeninin kökeninde yer alan ve çağcıl kültürün ideolojisini oluşturan temel dinamiklerdendir. İletişimin ve iletişim araçlarının yaşamsallığından, hakim kültüre ilişkin tanımlayıcı paradigma olarak üstlendikleri misyondan hareket eden ders kapsamında, insana ve kültüre yönelik inceleme ve çözümlemelerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda kültürel çalışmalar perspektifinden çağcıl bireye ve topluma yönelik çözümlemelerde bulunularak çağcıl kültüre ilişkin bir yol haritası oluşturulacaktır.


Prof. Dr. Emet Gürel


1 İletişim, medya ve kültür kavramlarına ilişkin farkındalık kazanma ve bilgi edinme.
2 Kültür, kültür analizi ve kültürel çalışmalar odaklı bir bakış açısı geliştirme.
3 Çağcıl kültüre ilişkin sorgulayıcı bakış açısı oluşturma ve düşünce pratiği yaratma.

Birinci Öğretim


YOK


YOK


İletişim ve kültür kavramları * Kültür, kültür analizi ve sosyolojisi * Kuramsal yaklaşımlar * Yeni dünya düzeninde iletişim, medya, toplum ve kültür kavramlarına ilişkin çözümlemeler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse İlişkin Ön Bilgilerin Verilmesi: Kapsam, İşleniş ve Gereklilikler
2 İletişim, medya ve kültür kavramları
3 Kültür, kültür analizi ve sosyolojisi
4 Kültür-ideoloji ilişkisi
5 Yeni dünya düzeninde iletişim ve medya
6 Yeni dünya düzeninde birey ve toplum
7 Kuramsal yaklaşımlar
8 Kuramsal yaklaşımlar
9 Yeni dünya düzeninde iletişim, medya, toplum ve kültür kavramlarına ilişkin çözümlemeler
10 Yeni dünya düzeninde iletişim, medya, toplum ve kültür kavramlarına ilişkin çözümlemeler
11 Yeni dünya düzeninde iletişim, medya, toplum ve kültür kavramlarına ilişkin çözümlemeler
12 Yeni dünya düzeninde iletişim, medya, toplum ve kültür kavramlarına ilişkin çözümlemeler
13 Yeni dünya düzeninde iletişim, medya, toplum ve kültür kavramlarına ilişkin çözümlemeler
14 Yeni dünya düzeninde iletişim, medya, toplum ve kültür kavramlarına ilişkin çözümlemeler
15 Yeni dünya düzeninde iletişim, medya, toplum ve kültür kavramlarına ilişkin çözümlemeler
16 Final

Armand Mattelart (1995). Beyin İğfal Şebekesi. Çeviren: Işın Gürbüz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Elias Canetti (1998). Kitle ve İktidar. Çeviren: Gülşat Aygen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Emet Gürel (2003). İletişim ve Toplum Ders Notları. İzmir: Üniversiteliler Ofset. George Ritzer (2010). The McDonaldization of Society. 6th Edition. USA: Pine Forge Press. George Ritzer (2005). Enchanting a Disenchanted World: Revolutionizing the Means of Consumption. 2nd Edition. USA: Pine Forge Press. Guy Debord (1996). Gösteri Toplumu ve Yorumlar. Çeviren: Ayşen Ekmekçi ve Okşan Taşkent. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Jean Baudrillard (1996). Amerika. Çeviren: Yaşar Avunç. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Jean Baudrillard (1997). Tüketim Toplumu. Çeviren: Hazal Deliçaylı ve Ferda Keskin. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Jean Baudrillard (1998). Simülakrlar ve Simülasyon. Çeviren: Oğuz Adanır. İzmir: D.E.Ü. Rektörlük Matbaası. Jean Baudrillard (2002). Tam Ekran. Çeviren: Bahadır Gülmez. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. John Storey (Ed.) (1994). Cultural Theory and Popular Culture. London: Harvester Wheatsheaf. Mehmet Küçük (Derleyen ve Çeviren) (1994). Medya, İktidar ve İdeoloji. Ankara: Ark Yayınevi. Raymond Williams (1981). Culture. USA: Fontana Press. Sadık Güneş (1995). Medya ve Kültür. Ankara: Vadi Yayınları. Simon During (Ed.) (1999). The Cultural Studies Reader. 2nd Edition. London: Routledge. Theodor W. Adorno (2007). Kültür Endüstrisi - Kültür Yönetimi. Çeviren: Nihat Ülner vd.. İstanbul: İletişim Yayınları. Ünsal Oskay (1993). XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri. İstanbul: Der Yayınları. Ünsal Oskay (1999). İletişimin ABC’si. İstanbul: Der Yayınları. Zygmunt Bauman (1997). Sosyolojik Düşünmek. Çeviren: Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Ev Ödevi 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

YOK


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 1 14 14
Tartışma 4 5 20
Rapor Hazırlama 1 20 20
Rapor Sunma 1 4 4
Proje Sunma 1 4 4
Makale Yazma 1 10 10
Makale Kritik Etme 1 4 4
Bireysel Çalışma 5 10 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 4 10 40
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek