GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203076092020 Duygusal Okuryazarlık Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı duygusal okuryazarlık kavramını tanıtmak ve öğrencilerin mesajları yararlı biçimde algılamayı, anlamlandırmakla ilgili beceri ve formasyonlarını geliştirmek amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Gaye EREL


1 duygusal farkındalık
2 duygu yönetimi
3 kişilerarası ilişkilerde karşılaşılabilecek problemleri etkin çözebilme
4 sosyal ilişki yönetimi

Birinci Öğretim


yok


yok


Duygusal zeka kavramı, kuram, ölçüm ve modelleri Bireysel duygusal okuryazarlık Duyguları tanıma ve duygusal farkındalık gelişimi Duygu yönetimi Duygu iletişimi Sosyal ilişki yönetimi Yaşam boyu sosyo-duygusal öğrenme Duygusal çevre ve ilişki ağı oluşturma Kurumsal duygusal okuryazarlık Duygusal okuryazarlık gelişim ilkeleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2 Duygusal zeka kavramı, kuram, ölçüm ve modelleri
3 Bireysel duygusal okuryazarlık
4 Duyguları tanıma ve duygusal farkındalık gelişimi
5 Duygu yönetimi, Duygu iletişimi Sosyal ilişki yönetimi
6 Yaşam boyu sosyo-duygusal öğrenme, Duygusal çevre ve ilişki ağı oluşturma, Kurumsal duygusal okuryazarlık
7 Duygusal okuryazarlık gelişim ilkeleri, Duygusal okuryazarlık eğitimlerine bakış: Neokorteks eğitimleri ve limbik eğitim, Duygusal zeka eğitim yönetim süreci: temel süreç ve stratejiler
8 Arasınav
9 Empati inşa etme, Sosyal etki inşa etme, Duygusal Okuryazarlık kaynakları
10 Organizasyonlarda sosyo-duygusal zeka eğitimleri
11 Akademik eğitim ve sosyo-duygusal öğrenme
12
13
14 makale çeviri 1
15 makale çeviri 2
16 final

Goleman, D., Sosyal Zeka, İnsan İlişkilerinin Yeni Bilimi Varlık Yayınları, 2011 Clarke, N. (2006), “Emotional intelligence training: a case of caveat emptor”, Human Resource Development Review, Vol. 5, pp. 422-41. Grant, A.M. (2007), “Enhancing coaching skills and emotional intelligence through training”, Industrial and Commercial Training, Vol. 39, pp. 257-66. Bagshaw, M. (2000). Emotional intelligence—Training people to be affective so they can be effective. Industrial and Commercial Training, 32(2), 61-65. Dulewicz, V., & Higgs, M. (2004). Can emotional intelligence be developed? International Journal of Human Resource Management, 15(1), 95-111. Orme, G., & Cannon, K. (2001). Everything you wanted to know about implementing an EQ programme: 2—Design. Competency and Emotional Intelligence, 8(2), 18-25. Orme, G., & Langhorn, S. (2003). Lessons learned from implementing EI programmes—The cutting edge of emotional intelligence interventions. Competency and Emotional Intelligence, 10(2), 32-39. Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence: Implications for educators. In P. Salovey & D. Sluyterr (Eds.), Emotional development, emotional literacy, and emotional intelligence (pp. 3–31). New York: Basic Books.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Sunma 1 2 2
Makale Kritik Etme 1 12 12
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek