GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203076192020 Sosyal Etkileşim Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Sosyal etkileşim dersi kapsamında sosyal gruplar içerisinde bireyin yeri ve konumunun anlaşılması, anlamların paylaşımı ve kişinin kendilik kavramını geliştirmesi için gerekli bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Ayşen Temel Eğinli


1 1. Sosyal etkileşime ilişkin temel kavramların farkında oluş ve tanımlayabilme
2 2. Sosyal etkileşime ilişkin yaklaşımlar ile iş ve özel yaşamdaki olayları değerlendirme becerisi
3 3. Sosyal etkileşim sürecine ilişkin sorunları çözebilme

Birinci Öğretim


yok


yok


Sosyal etkileşim dersi kapsamında ilgili kavramlar incelenecektir


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse ilişkin genel bilgilerin verilmesi, tanışma, dersin kapsamının ve temel kavramların tanımlanması.
2 Sosyal grubun tanımı, sosyal yaşam ve sosyal etki ilişkisi
3 Sosyal kategorizasyon ,sosyal kimlikler
4 Sosyal gerçekliğin üretimi, sosyal sınırlarımız ve anlamların paylaşımı
5 Kişinin kendine bakışı ve seçimler
6 Duygusal sermaye ve paylaşımı, karşıtlıklar ve çatışmalar
7 Makale yazımı için konuların paylaştırılması ve içeriklerin tasarlanması
8 Literatür taramasının aktarılması ve içerikler üzerinde değerlendirme yapılması
9 Literatür taramasının aktarılması ve içerikler üzerinde değerlendirme yapılması
10 Makale sunumu ve tartışılması
11 Makale sunumu ve tartışılması
12 Makale sunumu ve tartışılması
13 Makale sunumu ve tartışılması
14 Kitap eleştirisi
15 Kitap Eleştirisi
16 Kitap Eleştirisi

Jodi O’Brien, The Production of reality, Essays and Readings on Social Interaction, Sage Publications, UK. Charles Stangor, Social Groups in Action and Interaction, Psychology Press, UK.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Rapor Hazırlama 5 20 100
Rapor Sunma 4 8 32
Makale Yazma 1 4 4
Makale Kritik Etme 4 2 8
Okuma 6 6 36
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek