GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203076022020 Sosyal Zeka ve İnsan İlişkileri Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı insan ilişkilerinde rol oynayan sosyo-duygusal zeka olgusunu ve göstergelerini incelemektir.


Prof. Dr. Gaye EREL


1 insan ilişkileri ve sosyo-duygusal süreçler hakkında akademik formasyona sahip olma
2 sosyo-duygusal yeterlilik gelişimi
3 kişilerarası ilişkilerde karşılaşılabilecek problemleri etkin çözebilme

Birinci Öğretim


yok


yok


Sosyal sinirbilim Sosyal zeka kavramı Sosyal zeka göstergeleri Sosyal zeka ve cinsiyet ilişkisi İlişki Yönetiminde Duygusal Zeka göstergeleri Empati ve insan ilişkileri Kişilerarası etkileşim düzeyinde duygu süreci Takımlar düzeyinde duygu süreci Organizasyonel düzeyde duygu süreci Tatmin edici- güvene dayalı ilişki ağları oluşturma ve yönetme Yetki olmadan etki ve izlenim yönetimi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2 Sosyal sinirbilim, Sosyal zeka kavramı
3 Sosyal zeka göstergeleri-1
4 Sosyal zeka göstergeleri-2
5 Sosyal zeka ve cinsiyet ilişkisi
6 Sosyal zeka ve kişilerarası iletişim
7 İlişki Yönetiminde Duygusal Zeka göstergeleri
8 arasınav
9 Empati ve insan ilişkileri
10 Organizasyonel düzeyde duygu süreci
11 Farklı Mesleklerde Sosyal Zeka Araştırmaları
12 Farklı Mesleklerde Sosyal Zeka Araştırmaları
13 Farklı Mesleklerde Sosyal Zeka Araştırmaları
14 Farklı Mesleklerde Sosyal Zeka Araştırmaları
15 Farklı Mesleklerde Sosyal Zeka Araştırmaları
16 final

Goleman, D., Sosyal Zeka, İnsan İlişkilerinin Yeni Bilimi, Varlık Yayınları, 2011 Adler, H. (1999). Kişisel ve Mesleki Başarıya Ulaşmada Beyin Gücünü Etkin Kullanma Sağ Beyin Yöneticisi, (Çev: Fatma Can Akbaş), Kariyer Yayıncılık, İstanbul. Bennet, T.; Goleman D. (2003). Duyguların Simyası, Çev: Ebru Kılıç, Alfa Yayınları Buck, R. (1984). The Communication of Emotion. New York: Guilford Press. Dimitrius, J ve Mazarella, M (2011) İnsanları Okumak ve İnsan Davranışlarını Çözümlemenin Yolları, Arıtan Yayınları Lopes, P. N., Brackett, M. A., Nezlek, J. B., Schutz, A., Sellin, I., & Salovey, P. (2004). Emotional intelligence & social interaction. Personality and Social Psychology Bulletin, 30(8), 1018-1034.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 15 3 45
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 15 3 45
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek