GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203076062020 Çalışan İlişkileri Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Çalışan İlişkileri Yönetimi dersi kapsamında çalışan memnuniyetinin yaratılmasında etkili olan faktörlerin incelenmesi ve çalışan ile örgüt arasında memnuniyet yaratan bileşenlerin arttırılmasına yönelik yöntemlerin aktarılması amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Ayşen TEMEL EĞİNLİ


1 Çalışan ilişkileri yönetimine ilişkin temel kavramların farkında oluş ve tanımlayabilme
2 Çalışan ilişkileri yönetimine ilişkin yaklaşımlar ile iş ve özel yaşamdaki olayları değerlendirme becerisi
3 Çalışan ilişkileri yönetimi sürecine ilişkin sorunları çözebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Derse ilişkin genel bilgilerin verilmesi, tanışma, dersin kapsamının ve temel kavramların tanımlanması. Çalışan ilişkileri yönetimi kavramı ve tarihsel gelişim süreci. Çalışan memnuniyet kavramı ve modelleri. Psikolojik Sözleşme Kavramı, örgütsel Güven kavramı. Örgütsel adalet, örgütsel sosyalizasyon süreci ve örgütsel bağlılık kavramları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse ilişkin genel bilgilerin verilmesi, tanışma, dersin kapsamının ve temel kavramların tanımlanması.
2 Çalışan ilişkileri yönetimi kavramı ve tarihsel gelişim süreci
3 Çalışan memnuniyet kavramı ve modelleri
4 Psikolojik Sözleşme Kavramı, örgütsel Güven kavramı
5 Örgütsel adalet, örgütsel sosyalizasyon süreci ve örgütsel bağlılık kavramları
6 Örgütsel Vatandaşlık Kavramı
7 Makale yazımı için konuların paylaştırılması ve içeriklerin tasarlanması
8 Literatür taramasının aktarılması ve içerikler üzerinde değerlendirme yapılması
9 Literatür taramasının aktarılması ve içerikler üzerinde değerlendirme yapılması
10 Makale sunumu ve tartışılması
11 Makale sunumu ve tartışılması
12 Makale sunumu ve tartışılması
13 Makale sunumu ve tartışılması
14 Kitap eleştirisi
15 Kitap eleştirisi
16 Kitap eleştirisi

Sinem Yeygel Çakır, Ayşen Temel Eginli, Memnun Çalışanlar (Çalışan İlişkileri Yönetimi/ERM); Memnun Müşteriler ( Müşteri İlişkileri Yönetimi/CRM), Detay Yayıncılık, Ankara. Jacqueline A.M. Coyle-Shapiro, Lynn M. Shore, M.Susan Taylor, Lois E. Tetrick (Edited by)The Employment Relationship, Examining Psychological and Contextual Perspectives, Oxford University Press, UK. Peter Cappelli (Edited by), Employment Relationship New Models of White Collar Work, Cambridge University Press, UK.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Rapor Sunma 5 10 50
Proje Sunma 4 10 40
Makale Yazma 1 10 10
Makale Kritik Etme 4 10 40
Okuma 4 10 40
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek