GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203076042020 Kültür ve Mitoloji Çalışmaları Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Kültür ve mitoloji kavramlarının mercek altına alınacağı bu ders kapsamında mitolojinin doğuşu, anlamı, uygarlık tarihine etkileri ve kültür ile olan etkileşimi bağlamında konu edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda mitoloji insana, kültüre, sanata ve iletişim içeriklerine yönelik yansımaları açısından değerlendirilerek kültürel süreklilik temelinde incelenmektedir.


Prof. Dr. Emet Gürel


1 Kültür kavramına yönelik kavrayış kazandırmak
2 Kültür ve mitolojinin uygarlık tarihindeki yerini belirlemek
3 Kültürel sürekliliği benimsemek ve çağcıl mitleri bilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


*Kültür kavramı, kültür-insan--hayat ilişkisi, kültür analizi ve sosyolojisi, sözlü ve yazılı kültür * Kültürel kuram; kültür, ideoloji ve mitoloji ilişkisi * Mit ve mit türleri, genel ve özel mitler * Mitolojinin doğuşu, anlamı ve etkileri * Kültürel süreklilik ve mitoloji, çağcıl mitler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse İlişkin Ön Bilgilerin Verilmesi: Kapsam, İşleniş ve Gereklilikler
2 Teorik yaklaşımlar
3 Teorik yaklaşımlar
4 Teorik yaklaşımlar
5 Teorik Yaklaşımlar
6 Teorik Yaklaşımlar
7 Teorik Yaklaşımlar
8 Teorik yaklaşımlar
9 Yeni dünya düzeninde iletişim, medya, toplum ve kültür kavramlarının analizi
10 Yeni dünya düzeninde iletişim, medya, toplum ve kültür kavramlarının analizi
11 Yeni dünya düzeninde iletişim, medya, toplum ve kültür kavramlarının analizi
12 Yeni dünya düzeninde iletişim, medya, toplum ve kültür kavramlarının analizi
13 Yeni dünya düzeninde iletişim, medya, toplum ve kültür kavramlarının analizi
14 Yeni dünya düzeninde iletişim, medya, toplum ve kültür kavramlarının analizi
15 Yeni dünya düzeninde iletişim, medya, toplum ve kültür kavramlarının analizi
16 Final

Bedrettin Cömert (1980). Mitoloji ve İkonografi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Bozkurt Güvenç (1991). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Yayınevi. Carl Gustav Jung (2003). Dört Arketip. Çeviren: Zehra Aksu Yılmazer. İstanbul: Metis Yayınları. David Adams Leeming (1990). The World of Myth. New York: Oxford University Press. Emet Gürel (2005). “İnsan, Kültür ve Mitoloji”. İletişime Yeni Yaklaşımlar. Editör: Demet Gürüz ve Ayşen Temel. Ankara: Nobel Yayınları. Ernest H. Gombrich (1992). Sanatın Öyküsü. Çeviren: Bedrettin Cömert. İstanbul: Remzi Yayınları. Hesiodos (1948). İşler. Çeviren: Suat Yakup Baydur. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Homeros (2006). İlyada. Çevirenler: Azra Erhat ve A. Kadir. İstanbul: Can Yayınları. Homeros (2006). Odyssseia. Çevirenler: Azra Erhat ve A. Kadir. İstanbul: Can Yayınları. Joseph Campbell (1994). Yaratıcı Mitoloji. Çeviren: Kudret Emiroğlu. İstanbul: İmge Yayınevi. Joseph Campbell (1999). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. Çeviren: Sabri Gürses. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Joseph Campbell (2003). Batı Mitolojisi. Çeviren: Kudret Emiroğlu. İstanbul: İmge Yayınevi. Joseph Campbell (2003). Doğu Mitolojisi. Çeviren: Kudret Emiroğlu. İstanbul: İmge Yayınevi. Joseph Campbell (2006). İlkel Mitoloji. Çeviren: Kudret Emiroğlu. 3. Baskı. İstanbul: İmge Yayınevi. Joseph Campbell ve Bill Moyers (1988). The Power of Myth. New York: Random House, Inc. Julie von Laffert (Editör) (2010). Mitoloji. Çeviren: Nurettin Elhüseyni. 3. Baskı. İstanbul: NTV Yayınları. Mircea Eliade (1992). İmgeler ve Simgeler. Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: Gece Yayınları. Mircea Eliade (1993). Mitlerin Özellikleri. Çeviren: Sema Rifat. İstanbul: Simavi Yayınları. Mircea Eliade (1994). Ebedi Dönüş Mitosu. Çeviren: Ümit Altuğ. İstanbul: İmge Yayınevi. Pierre Grimal ve A.R. Maxwell-Hyslop (1996). The Dictionary of Classical Mythology. New York: Blackwell Publishing. Richard Cavendish (1980). Mythology: An Illustrated Encyclopedia. New York: Rizolli. Sadık Güneş (1995). Medya ve Kültür. Ankara: Vadi Yayınları. Samuel Henry Hooke (2002). Ortadoğu Mitolojisi - Mezopotamya, Mısır, Filistin, Hitit, Musevi, Hıristiyan Mitosları. Çeviren: Alaeddin Şenel. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. Walter J. Ong (1999). Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün Teknolojileşmesi. Çeviren: Sema Postacıoğlu Banon. İstanbul: Metis Yayınları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 1 14 14
Tartışma 4 5 20
Rapor Hazırlama 1 20 20
Rapor Sunma 1 4 4
Proje Sunma 1 4 4
Makale Yazma 1 10 10
Makale Kritik Etme 1 4 4
Bireysel Çalışma 5 10 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 4 10 40
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek