GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203076002020 Dil ve Söylem Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

DoktoraBu ders kapsamında kişisel ve toplumsal anlamda paylaşımların gerçekleştirilmesi anlam ve yorumların doğru ve etkin kullanılması, söz (söylem) ve dil incelemelerinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Demet Gürüz


1 Dil kavramını tanımlayabilme
2 Dil ve söylem arasında ilişki kurabilme
3 Dile ilişkin kuramları kullanarak sosyal ve profesyonel yaşamda analiz yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Dil ve söylem kuramlarına ilişkin yaklaşımlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse içeriğinin aktarılması ve tanışma
2 İletişim ve Algı, Kültür ve Algı kavramlarının aktarılması
3 Dil ile ilgili kavramların aktarılması (Söz- cümle- kelime- sesleme)
4 Dil Düşünce İlişkisini kurabilme
5 Dil ve Anlam Bilimi ilişkisini kurabilme
6 Dil Üzerine Yaklaşımların incelenmesi
7 Dil ve Söylemin Tarihsel Gelişiminin açıklanması
8 Dil ve Söyleme ilişkin incelemelerinin yapılması
9 Dil ve Söyleme ilişkin incelemelerinin yapılması
10 Makale konularına yönelik araştırmaların değerlendirilmesi ve içerik belirlenmesi
11 Makale konularının paylaşılması ve araştırma ve rapor hazırlama ile ilgili
12 Makale konularına yönelik araştırmaların değerlendirilmesi ve içerik belirlenmesi
13 Makale konularına yönelik araştırmaların değerlendirilmesi ve içerik belirlenmesi
14 Makale sunumu
15 Makale sunumu
16 Makale sunumu

Robert Cialdini, Influence: The Psychology of Persuasion, Harper Paperbacks,2006 ; Kevin Hogan, Covert Persuasion: Psychological Tactics and Tricks to Win the Game, Wiley Publications, 2006; Charles U. Larson, Persuasion: Reception and Responsibility, Wadsworth Publishing, 2009


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 1 6 6
Bireysel Çalışma 5 20 100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 20 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek