GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203076082020 İlişkisel Liderlik Model ve Araştırmaları Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı liderin etkinliğinin organizasyon içinde yaratıcı ve pozitif ilişkiler yaratma yeteneği ve çabalarına dayandırıldığı ilişkisel liderlik modeli ve yaklaşımlarını incelemektir.


Prof. Dr. Gaye EREL


1 liderlik ve yönetim literatürüne ilişkin araştırma bilgi ve becerisi
2 Yönetsel ve sosyal yaşama uygun davranış geliştirme (öz güven, insiyatif, disiplin, diğerlerini hesaba katma, bağımsız, takım oyuncusu vb.)
3 hiyerarşik ilişki ağlarını yönetme

Birinci Öğretim


yok


yok


Çalışma yaşamına ilişki ağları, türleri ve bu ağları yönetmek Liderliğe İlişkisel bakış İlişkisel Liderlik Teorileri İlişkisel Perspektif içinde Yönetsel Uygulamalar Liderlerin İzlenim Yönetimi Çalışanları Yetkilendirme Bağlılık Karizma Ve Dönüşümcü Liderlik Modelleri Gündem koyma ve yönetme Çatışma yönetme ve kazan kazan formulleri Kişisel liderlik ilkeleri Kişilerarası liderlik ilkeleri Empatik liderlik Sosyal ağlar ve liderlik


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2 Yönetim ve liderlik literatürüne bakış
3 Çalışma yaşamına ilişki ağları, türleri ve bu ağları yönetmek, İlişkisel Perspektif içinde Yönetsel Uygulamalar
4 Liderliğe İlişkisel bakış
5 İlişkisel Liderlik Teorileri
6 Liderlerin İzlenim Yönetimi
7 Çalışanları Yetkilendirme, Bağlılık
8 arasınav
9 Karizma Ve Dönüşümcü Liderlik Modelleri
10 Empatik Liderlik
11 sosyal ağlar ve liderlik
12 Kişisel ve kişilerarası liderlik ilkeleri
13 Liderlik üzerine film analizi
14 çeviri
15 çeviri
16 final

Goleman, D. ; Boyatzıs, R.; Mckee, A. (2002). Yeni Liderler, Çev: Filiz Nayır, Osman Deniztekin, Varlık Yayınları, İstanbul. Gergen KJ (2009) Relational Being: Beyond Self and Community. Oxford: Oxford University Press Gordon, T. (2003). Etkili Liderlik Eğitimi, Çev: Emel Aksoy, Sistem Yayıncılık, İstanbul. Brower, H. H., Schoorman, F. D., & Tan, H. H. (2000). A model of relational leadership: The integration of trust and leader–member exchange. The Leadership Quarterly, 11(2), 227−250. Bien, M (2006) Relational Leadership Theory: Exploring the social processes of leadership and organizing, The Leadership Quarterly, 17 Campbell SM, Ward AJ, Sonnenfeld JA and Agle BR (2008) Relational ties that bind: Leader-follower relationship dimensions and charismatic attribution. Leadership Quarterly 19(5): 556–568. Uhl-Bien M (2006) Relational leadership theory: Exploring the social processes of leadership and organizing. Leadership Quarterly 17(6): 654–676.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 13 13
Rapor Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 14 3 42
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek