GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203076222020 Kişilerarası İletişimde Dijital Araştırmalar Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

DoktoraDersin amacı; öğrencilerin dijital beşeri bilimler ile tanışması, alanda yapılan çalışmaları tartışabilme ve ilgili yöntemleri kişilerarası iletişim araştırmalarında kullanabilme becerilerinin sağlanmasıdır.


Dr. Öğr. Üyesi Deniz Maden Tomaselli


1 1. Dijital beşeri bilimler alanını tanıma
2 Dijital beşeri bilimler alanında kullanılan araştırma yöntemlerini öğrenme
3 Kişilerarası iletişim alanında yapılan dijital araştırmaları tanıma
4 Kişilerarası iletişim alanında yapılan dijital araştırmalar konusunda etik farkındalığa sahip olma
5 Dijital araştırma yöntemlerini kendi çalışmalarında kullanabilme

Birinci Öğretim


yok


yok


Ders; dijital beşeri bilimler alanının tanıtılması, kişilerarası iletişim araştırmalarında dijital yöntemlerin kullanımlarının incelenmesi, dijital metodoloji kullanım çalışmalarının yapılması ve kişilerarası iletişim araştırmalarında dijital yöntemler ve etik konusunda farkındalık yaratılması konularını içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı
2 Dijital teknolojilerin gelişimi ve bilimsel araştırmadaki yeri
3 Dijital Beşeri Bilimler
4 Dijital beşeri bilimler alanındaki temel kavramlar
5 Kişilerarası iletişim alanında dijital araştırmalara bakış
6 Dijital araştırma birimleri: İmaj, Fotoğraf, Metin
7 Dijital verilere ulaşım
8 Vize sınavı
9 Dijital verilerin analizi
10 Dijital veriler ve nicel içerik analizi
11 Dijital veriler ve nitel içerik analizi
12 Netnografik Araştırmalar
13 Kişilerarası iletişimde dijital araştırma tasarımı
14 Kişilerarası iletişimde dijital araştırmalar ve etik kaygılar
15 Öğrenci araştırma tasarımlarının sunumu
16 Final sınavı

Önerilen kaynaklar: Cory, Kenneth. (1997). Discovering Hidden Analogies in an Online Humanities Database. Computers and the Humanities, Vol. 31, No. 2. pp. 1-12. Kozinets, R. V. (2002). The field behind the screen: Using netnography for marketing research in online communities.Journal of marketing research,39(1), 61-72. Madianou, M., & Miller, D. (2013). Polymedia: Towards a new theory of digital media in interpersonal communication.International Journal of Cultural Studies,16(2), 169-187. Manovich, Lev. (2002). The Language of New Media. The MIT Press Manovich, L. (2009). Cultural analytics: visualising cultural patterns in the era of “more media”.Domus March. Rogers, Richard. (2013).Digital methods. MIT press, 2013. Rose, G. (2016).Visual methodologies: An introduction to researching with visual materials. Sage.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Proje Hazırlama 1 50 50
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 77 77
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 3 2 2
ÖÇ 2 4 3 2
ÖÇ 3 4 4 3
ÖÇ 4 3 4 2
ÖÇ 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek