GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203066212017 Reklam Araştırmaları Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Doktora


Türkçe


Bu derste öğrencilerin reklam kampanyalarının genel özellikleri ışığında reklam araştırması türleri ve yöntemlerini kavraması ve kampanya sürecinde yapılan reklam etkinliği araştırmalarını uygulayabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.


Doç.Dr.Hidaye Aydan Bilgilier


1 Reklamda araştırmanın önemini kavrar ve araştırma yöntemlerini bilir.
2 Reklam öncesi ve sonrası araştırmalarda kullanılan yöntemleri, reklam etkinliğinin ölçümünün önemini ve bu ölçümlerde kullanılan teknikleri öğrenirler.
3 Reklamcılıkta araştırmadan etkin bir biçimde yararlanmanın yollarını bilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Kurum reklam araştırmaları • Medya reklam araştırmaları • Siyasal-sosyal araştırmalar • Tüketici araştırmaları • Ürün reklam araştırmaları • Marka araştırmaları • Fiyat araştırması • Pazar araştırmaları • Etkinlik araştırmaları • Kampanya sürecinde etkinlik araştırması türleri • Pazarların denetlenmesi suretiyle reklamın etkinliğinin belirlenmesine ilişkin testler • Soruşturma yöntemi • Kampanya sürecinde yürütülen reklam etkinlik araştırmaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2 Araştırma sürecinin tanımlanarak bileşenlerin açıklanması; problemin teşhisi ve tanımlanması, veri kaynaklarının belirlenmesi, Örnekleme, verilerin derlenmesinde kullanılacak yöntemlerin seçimi, verilerin derlenmesi, cetvellenmesi, analizi ve araştırma verilerinin raporlanması .
3 Örnekleme yöntemleri; tesadüfi ve tesadüfi olmayan örneklemenin aktarımı. Örneklemede, basamaklama ve hatalara ilişkin noktaların kavranması.
4 Veri Derleme Yöntemleri; anket, görüşme, gözlem ve deneyin aktarımı. Araştırma yöntemlerinin hazırlık, uygulama ve değerlendirme aşamalarında dikkate alınması gereken faktörlerin aktarımı.
5 Reklam araştırmalarının nitelik ve nicelik kriterlerinin, reklam araştırmalarının özelliklerinin aktarılarak reklam araştırmalarının planlama sürecinde esas alınması gereken anahtar noktaların aktarımı.
6 Reklam kampanyası öncesi reklam araştırmaları; veri tabanı olarak pazar araştırmaları, hedef kitle özelliklerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar: demografik, psikografik, sosyografik haritalar oluşturma.
7 Reklam kampanyası öncesinde reklam prototiplerinin etkinliğinin belirlenmesine ilişkin araştırmalar; tüketici jürisi metodu, tutum belirleme metodu, mesaj araştırmaları.
8 Analiz raporu hazırlama ve sunum
9 Reklam kampanyası öncesinde motivasyon araştırmaları: Niteleyici güdü araştırmaları ve projektif yöntem, algı araştırmaları ve medya araştırmaları.
10 Reklam kampanyası esnasında reklam araştırmaları; pazarların denetlenmesi suretiyle etkinlik belirleme testleri, soruşturma yöntemi, izleme çalışmaları,
11 Reklam kampanyası sonrasında yürütülen etkinlik araştırmaları; Tanıma Metodu, Başvuru Metodu, Deney Metodu, Hatırlama Metodu.
12 Reklam kampanyası sonrasında ticari başarı kriterleri itibarıyla reklam etkinliğinin değerlendirilmesi; Marka Çağrışım Testleri, Değer Testleri, Satış Testleri.
13 Reklam araştırmaları ve etkinlik ölçümleme verilerinin kampanya hedeflerine erişim itibarıyla değerlendirilerek raporlanması ve rekabet değerlendirme modülü oluşturulması.
14 Bir brief üzerinden öğrencilere reklam araştırma modülü hazırlatılması.
15 Örnek bir reklam kampanyası ve araştırma verilerine ilişkin brief doğrultusunda öğrencilere rekabet değerlendirme modülü hazırlatılması.
16 Analiz raporu hazırlama ve sunum

Ahmet Bülend Göksel, F. Belma Güneri, “Reklam Kampanyaları ve Medya Planlaması”, E.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, No:2, İzmir, 1993 Erol Gülbuğ, Reklam ve Medya Planlaması, Beta Yayınları, İstanbul, 2006 Güneri F. Belma, Reklam Araştırmaları, İzmir Reklamcılar Derneği Yayınları No:1, İzmir, 1998. Hopkins Claude C., Reklamcılık Yaşantım & Bilimsel Reklamcılık, Çev: Mustafa K. Gerçeker, Yapı Kredi Yayınları No. 743, 3. Baskı, 2007, İstanbul. Kelekçi Mustafa, “Yaratıcı İşler ve Pazarlama Araştırması”, http://www.iaaturkey.com/images/Yaratici_Isler_ve_Pazarlama_Arastirmasi.pdf Kocabaş Füsun, Müge Elden, Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Derse Katılım 14 8 112
Rapor Hazırlama 2 20 40
Bireysel Çalışma 10 5 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 8 16
Rapor 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek