GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203066042020 Nitel Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

DoktoraÖğrencilerin, nitel araştırma sürecindeki veri toplama ve analiz yöntemlerini kavramalarını sağlamaktır.


Doç. Dr. Miner Y. ALEMDAR


1 • Nitel veri toplama yöntemlerini kavrama
2 • Soru formu hazırlayabilme
3 • Uygulama yapabilme
4 • Analiz süreçlerini kavrama

Birinci Öğretim


-


-


Nitel araştırma desenleri Nitel araştırma basamakları Analiz yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin tanıtımı, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2 Araştırma konusu belirleme-problemi tanımlayabilme
3 Veri Toplama Formlarının Hazırlanması
4 Gözlem Formu Hazırlık Süreci
5 Görüşme Formu Hazırlık Süreci
6 Soru Yazma
7 Betimsel Analiz
8 Vize sınavı
9 Tematik Kodlama
10 Tematik kodlama
11 İçerik Analizi
12 İçerik analizi
13 Örnek sunum
14 Örnek sunum
15 Örnek sunum
16 Final

• Balcı, A.(2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegema Yayıncılık. • Creswell, J.W. (2002). Research Design: Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches. Usa:Sage Publications. • Geray, Haluk (2006) Toplumsal Araştırmalarda Nicel Ve Nitel Yöntemlere Giriş: İletişim Alanından Örneklerle (Geliştirilmiş 2. Baskı) Ankara: Siyasal Kitabevi.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Örnek Vaka İncelemesi 6 12 72
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 9 10 90
Toplam İş Yükü (saat) 241

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4
ÖÇ 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek