GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203066122020 Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

DoktoraBu dersin amacı, iletişim araştırmalarında kullanılan farklı türdeki testlerin ve ölçeklerin nasıl geliştirildiğinin öğrenilmesidir.


Doç.Dr.Nahit Erdem KÖKER


1 • Ölçek geliştirme sürecini kavrama
2 • Ölçek geliştirme sürecinde araştırma tasarımını gerçekleştirebilme
3 • Ölçek uyarlama sürecini kavrama
4 • Araştırmalar ile elde edilen verileri analiz edebilme

Birinci Öğretim[Yok]


Testler ve Ölçekler İçin Standartlar Madde ve Test Geliştirme Stratejileri Geçerlik Güvenirlik Norm Geliştirme Dil ile İlgili Konular Ölçek Adaptasyonu ve Revizyonu


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği ve amacı
2 Farklı temel özellikler ve davranışlara karşılık gelen değişkenler
3 Ölçme düzeylerine göre değişkenler
4 Araştırmalarda incelenen değişkenler
5 Nicel araştırmalarda soru türleri
6 Soru hazırlama kuralları
7 Soru hazırlama kuralları
8 Ara sınav
9 Puan ve puanlama
10 Örneklem ve tam sayım
11 Ölçek Geliştirmenin Gerekliliği ve Koşulları
12 Etik ve bilimsel araştırma etiği
13 Sosyal bilim araştırmalarında güven sınırları ve hata payları
14 Veri analizi ve tablo yorumları
15 Ön deneme ve Deneme Uygulaması ile Analize Hazırlık
16 Final sınavı

Scale Development , Robert F. DeVellis , Sage


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rapor Sunma 2 2 4
Proje Hazırlama 5 2 10
Proje Sunma 5 1 5
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 21 21
Okuma 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 4 5 3
ÖÇ 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek