GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203066222020 Sürdürülebilirlik ve Çevre Araştırmaları Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

DoktoraBu dersin sonunda öğrenciler, sürdürülebilirlik ve çerve araştırmaları konusunda bilgi sahibi olacaklardır. En büyük görev sahibi olarak geleceğin halkla ilişkiler profesyonelleri olarak öğrencilere çevre bilinci kazandırılması, kitlenin analizi, çevre iletişimi (iletişim teknikleri, çevresel konularla ilgili kamuoyu ile iletişim kurmak, çevre ile ilgili olarak kitle iletişim araçlarını etkili kullanma, etkili iletişim kampanyaları, vb.) çevre iletişim planlama, çevre iletişimi araştırmaları, çevre iletişim stratejini öğrenme ve uygulayabilme becerileri gelişebilecektir.


Doç. Dr. Hidaye Aydan BİLGİLİER


1 Sürdürülebilirlik ve çevre araştırmaları hakkında bilgi sahibi olma.
2 Çevreye duyarlı kent olgusunun inşasında birey, kurum ve kitle iletişim araçlarının rolü ve önemini kavrayabilme.
3 Sürdürülebilir bir dünya yaratılmasında, ekolojiye duyarlı halkla ilişkiler faaliyetlerini gerçekleştirime, etkili çevre iletişimi sağlama ve uygulanabilir çevre yönetim süreçlerini tasarlanabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Ekoloji, Ekolojiye duyarlılık, çevre iletişimi, çevre yönetimi kavramlarının açıklanması • Ekolojik duyarlılığın birey, kurum ve kitle iletişim araçları açısından değerlendirilmesi • Çevre iletişimi araştırmalarının planlanması, • Ekolojiye duyarlı halkla ilişkiler faaliyetlerinin sürdürülebilmesinde kamu ve özel sektörün görevlerinin ortaya konulması, çevre-etik ilişkisi ve ekolojiye duyarlı yasaların incelenmesi ve yorumlanması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri.
2 Çevre iletişimi ve Çevre Yönetimi Kavramları
3 Ekolojiye Duyarlı Halkla İlişkiler
4 Ekolojiye Duyarlı Halkla İlişkiler
5 Ekolojiye Duyarlı Birey (Çevre Bilincinin Oluşturulması)
6 Ekolojiye Duyarlı Kent
7 Ekolojiye Duyarlı Kurum (Özel Sektör) (Şirket imajı, olumlu müşteri ilişkileri)
8 Ekolojiye Duyarlı Kurum (Kamu) (Şirket imajı, olumlu müşteri ilişkileri)
9 Ekolojiye Duyarlı Pazarlama Faaliyetleri
10 Ekolojiye Duyarlı Pazarlama Faaliyetleri
11 Ekolojiye Duyarlı Medya Çalışmaları
12 Sürdürülebilirlik
13 Çevre Araştırmaları
14 Çevre Araştırmaları
15 Çevre Araştırmaları
16 Halkla İlişkiler Vaka Çalışmalarının Değerlendirilmesi

 Geray, C., İnsan Çevre Toplum. “Çevre İçin Eğitim”. İmge Kıtapevi Yayınları., 1992.  Mamedov, N., Çevre Eğitimi: Kavram ve Metodik Yaklaşımlar. İzmir: Çevre Eğitim Merkezi Yayınları: 1, 1998.  Anonim., Çevre Notları. Ankara: T.C.Çevre Bakanlığı Yayınları, 1998.  Ayvaz, Z., Çevre Eğitimi: Metot ve Özel Konular. İzmir: Çevre Eğitimi Merkezi , 1998.  Yayınları: 2.  Bıçakçı, İ., İletişim ve Halkla İlişkiler “Eleştirel Bir Yaklaşım”. Media Cat. 5., 2004  Nazlıoğlu, M. Toplum Ve Çevre. Türkiye Çevre Vakfı. Ankara, 1993.  Özdemir, H. E. G. Yılmaz ve Ş. Akyol.(2005). “Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluğun Ve Etiğin Uygulanabilirliği”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi. 137-148.  Türkman, A. Yaşanabilir Bir Çevre İçin, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, 1998.  Nemli, Çalışkan, Esra, Çevreye Duyarlı İşletmecilik ve Türk Sanayinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul, 2000.  Ülger, Billür, İşletmelerde İletişim ve Halkla İlişkiler, Der Yayınları, İstanbul, 2003.  Kılıç, Selim Çevre Etiği, Orion Kitabevi, Ankara, 2008.  Jardins, Des R. Joseph, Çevre Etiği Çevre Felsefesine Giriş, Çev: Ruşen Keleş, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2006.  İsbir, Eyüp, Şehirleşme Meseleleri Çevre, Mesken, Yönetim, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1991.  Derleme, Halkla İlişkiler Üzerine (Disiplinlerarası Bir Alanın Yönemleri), Dipnot Yayınları, Ankara, 2009.  İnci, Çınarlı, Stratejik İletişim Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2009.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 2 15 30
Rapor Sunma 2 13 26
Bireysel Çalışma 10 6 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek