GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203066232022 Etnografik İletişim Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

DoktoraDers kapsamında öğrencilerin gündelik yaşama ilişkin dinamikleri anlamaları ve etnografik çözümlemeler yapabilmeleri amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Demet GÜRÜZ


1 Etnografik iletişime ilişkin temel kavramların farkında oluş ve tanımlayabilme
2 Etnografik iletişime ilişkin yaklaşımlar ile iş ve özel yaşamdaki olayları değerlendirme becerisi
3 Etnografik iletişim sürecine ilişkin sorunları çözebilme

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse içeriğinin aktarılması ve tanışma
2 Günlük yaşam problemleri
3 Günlük yaşam ve sosyal teori
4 Kitle kültürü kavramı
5 Postmodernism ve Yeni Medya
6 Günlük yaşam alanları (moda,müzik, turizm)
7 Günlük yaşam alanları (moda,müzik, turizm)
8 Etnografik çözümlemeler
9 Etnografik çözümlemeler
10 Makale konularına yönelik araştırmaların değerlendirilmesi ve içerik belirlenmesi
11 Makale konularının paylaşılması ve araştırma ve rapor hazırlama ile ilgili
12 Makale konularına yönelik araştırmaların değerlendirilmesi ve içerik belirlenmesi
13 Makale konularına yönelik araştırmaların değerlendirilmesi ve içerik belirlenmesi
14 Makale sunumu
15 Makale sunumu

Judith N. Martin, Thomas K. Nakayama, Intercultural Communication in Contexts, McGraw Hill Comp.USA Fred E. Jandt, An Introduction to Intercultural Communication, Identities in a Gloabl Community, Sage Publications, UK.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 3 10 30
Derse Katılım 18 3 54
Tartışma 1 16 16
Bireysel Çalışma 4 30 120
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek