GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Ders 2 3 25,00

Doktora


Türkçe


Bu ders doktora öğrencilerinin doktora yeterlik sınavlarına hazırlanması için tasarlanmıştır.1 Alanındaki temel konular hakkında yeterli bilgiye sahip olmak
2 Uzmanlık alanında araştırma yürütme becerisine sahip olma
3 Uzmanlık alanında bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunma

Birinci Öğretim[Yok]


Bu derste öğrenci doktora yeterlik sınavına hazırlanmak için bağımsız bir çalışma yürütür. Dersin sonunda uygulanan yazılı ve sözlü yeterlik sınavında öğrenci kendi alanındaki temel konular hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu ve doktora tezine yönelik bir bilimsel araştırmayı yürütebileceğini göstermelidir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yeterlik sınavına hazırlık amaçlı bağımsız çalışma
2 Sosyolojide yöntem ve kuram tartışmaları
3 Tez konusu ile ilgili çalışmalar
4 Alandaki literatür ilişkin çalışmalar
5 Alandaki literatüre ilişkin çalışmalar
6 Sosyoloji biliminde yeni gelişmeler
7 Sosyoloji Biliminde yeni gelişmeler
8 Doktora yeterlilik için çalışma konularını inceleme
9 Doktora yeterlilik sınavı için çalışma konularını inceleme
10 Doktora yeterlilik sınavı için literatür çalışmaları
11 Doktora yeterlilik için literatür çalışmaları
12 Tez konusu ile ilgili çalışmaları inceleme
13 Tez konusu ile ilgili çalışmaları inceleme
14 Doktora yeterlilik sınavı ile ilgili bireysel çalışmalar

Sosyoloji ile ilgili literatür ve kitaplar

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Beyin Fırtınası 14 5 70
Makale Kritik Etme 18 10 180
Bireysel Çalışma 25 20 500
Sözlü Sınav 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 753

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4 5 5
ÖÇ 2 5 5 4 5 4 5
ÖÇ 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek