GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201316112018 Tüketim Sosyolojisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Doktora


Türkçe


Dersi alan öğrenci, Kendi kendine yeten bir toplumdan uzmanlaşmaya dayalı bir topluma geçiş sürecinde, tüketim kavramının kazandığı yeni anlamları açıklayabilecektir. Ayrıca tüketim sürecinin sosyal ve kültürel nitelikleri, tüketim toplumu ve tüketim kültürü, boş zaman etkinlikleri, yeni bir tür sosyalizasyonun gerçekleştiği yer olarak alış-veriş mekanları, tüketim ve yabancılaşma, moda, marka bağımlılığı, medya ve propaganda, reklamcılık ve pazarlama gibi konuları yorumlayacaktır.


Dr. Öğretim Üyesi Ebru Çetin


1 Sosyolojinin temel kavramları ve kuramlarının bilgisine sahip olarak tüketim olgusunu analiz edebilme
2 Küresel tüketimin toplumsal yapı üzerindeki etkisini değerlendirebilme
3 Tüketim kültürünün etkilerini küresel ve yerel düzeyde takip edebilme ve yorumlayabilme

Birinci Öğretim[Yok]


Derste, günümüz toplumlarında ortaya çıkan tüketim olgusunun etkileri incelenecektir. Tüketim olgusunun ne anlama geldiği, bireyler üzerindeki etkilerinin neler olduğu analiz edilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Tüketim kavramı
3 Tüketim toplumunun doğuşu
4 Tüketim ve klasik düşünürler (Marx, Weber,Veblen, Simmel, Riesman…)
5 Tüketim, modern ve postmodern düşünürler (Bourdieu, Baudrillard, Featherstone..)
6 Frankfurt Okulu, Tüketim Kültürü ve Kültür Endüstrisi
7 Frankfurt Okulu, Tüketim Kültürü ve Kültür Endüstrisi
8 Ara Sınav
9 Tüketimin Simgesel Kullanımı
10 Tüketim ve Moda
11 Yeni Tüketim Mekanları
12 Yeni Tüketim Mekanları
13 Seminer Sunumu
14 Seminer Sunumu
15 Dersin değerlendirilmesi

BOCOCK, Robert. (1999) Tüketim, Ankara, Dost Kitabevi. BAUDRILLARD, Jean. (1997) Tüketim Toplumu, İstanbul, Ayrıntı Yayınları Yav ODABAŞI YAVUZ(1999) Tüketim Kültürü: Yetinen ToplumunTüketim Toplumuna Dönüşümü, İstanbul, Sistem Yayıncılık FEATHERSTONE, Mike. (1996) Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, (Çev: Mehmet Küçük), İstanbul, Ayrıntı Yayınları Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Yaşam ve Moda İlbeyi Özer,Truva Yayınları 2009 Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek Tüketim Katedrallerindeki Süreklilik ve Değişim George Ritzer,Ayrıntı yayınları 2019. Tüketim.Ömer Torlak Bireysel Eylemin Toplumsal Dönüşümü Temmuz 2016Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Seminer 2 6 12
Makale Kritik Etme 5 3 15
Bireysel Çalışma 5 4 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70
Okuma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 232

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 4 4
ÖÇ 2
ÖÇ 3 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek