GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201316122018 Sosyal Değişme ve Ekolojik Yaklaşımlar Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Dersin Amacı Toplumsal değişme ve ekolojik kriz arasındaki bağlantıyı değişik kuramsal yaklaşımlar açısından ele almak.


Dr. Öğretim Üyesi EBRU ÇETİN


1 Çevre ve Toplumsal ilişkileri analiz edebilme
2 Küresel olaylar ile ilişki kurabilme
3 Çevre sorunları ve küreselleşme arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme

Birinci Öğretim[Yok]


Dersin İçeriği -Ekolojik krizin sosyolojik boyutu -Ekolojik kriz ile sosyal değişme arasındaki ilişki -Bilim, teknoloji ve ekolojik sorunlar arasındaki bağ -Teknolojik ilerleme ve sosyal ilerleme konusunda farklı görüşler -Kalkınma, çevre ve koruma konusunda farklı modeller


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Sunumu ve Çevre Sosyolojisine Giriş.
2 Çevere Sosyolojisinde Kuramlar
3 Çevre Meseleleri ve Tartışmaları
4 Çevere Meseleleri ve Tartışmaları
5 Doğanın Toplumsal İnşası
6 Küreselleşme ve Ekoloji
7 Küreselleşme ve Ekoloji
8 Çevre Hareketleri
9 Ara Sınav
10 Çevre sorunlarının önlenmesi
11 Dünyada çevre korumacılığı.
12 Sosyal Ekoloji
13 Sosyal Ekoloji
14 Yeni yaklaşımlar. (Çevre hukuku, Çevre politikası vs.)
15 Final Sınavı

Temel Kaynaklar -Simonenet, D., Çevrecilik, İletişim yayınları1979 -Freund P., ve Marti, G., Otomobilin Ekolojisi, Ayrıntı yay.,1993 -Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, Çevre Üzerine, Önder Matbaa, 1991 Dickson, D., Alternatif Teknoloji, Ayrıntı, 1994 -Kışlalıoğlu, M., ve Berkes F., Çevre ve Ekoloji, Remzi Kitapevi, 1995 Habermas, J., İdeoloji Olarak teknik ve Bilim, YKY, 2002 Illıc, İ., Tüketim Köleliği, Pınar yayınları, 1990 -Leroy, A., ve Signoret, Jean P., Teknolojik Risk, İletişim yay.,1992 -Clark, J., Kalkınmanın Demokratikleşmesi, Türkiye Çevre Vakfı yayını, 1996 Keleş, R., Çevrebilim, İmge, 1993 Çevre Sorunları.Kemal Görmez Yayınevi : Nobel Akademik Yayıncılık. Ekolojik Bir Topluma Doğru – Murray Bookchin.Sümer Yayıncılık 2014.

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Makale Kritik Etme 4 4 16
Bireysel Çalışma 5 6 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 174

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek