GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201306802021 Org. Davranışlarda Güncel Çalışmalar Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

DoktoraBu ders, öğrencilere bireylerin işletme içindeki davranışlarını anlama esasına dayalıdır.Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;Bu dersi tamamlayan öğrenciler, algı, tutum ve değerlerin davranışa yansıması, yönetimin temel süreçleri ile bu süreçlerde kullanılan yönetici/liderlik özelliklerini dünyada ve Türkiye’de yaşanan örnek olaylar ışığında kavramış olacaklardır.


Dr. Öğrt. Üyesi Ebru Çetin


1 Modern yönetim tekniklerini örgütsel davranış açısından incelemek
2 Yöneticilerin günümüzün rekabetçi koşullarında çalışanlarını elde tutmada kullanabilecekleri çeşitli örgütsel davranış teknikleri açıklamak

Birinci Öğretim[Yok]


Organizasyonlarda insan davranışının önemini vurgulamak, işletmelerde insanların birey ve grup olarak nasıl davrandıklarını açıklamak ve örneklerle desteklemek, örgütsel hedeflere ulaşmada liderlik ve motivasyon kavramlarının önemini vurgulamak, organizasyonları yapı açısından inceleyerek, ast- üst ilişkilerini ele almak işletmelerde örgütsel iletişimin önemini vurgulamak.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Örgütsel Davranışın Temelleri power point , kitap incelemesi, konu anlatımı
2 Örgütsel Davranışın Temelleri – Örgütsel ve Çevresel Faktörler kitap incelemesi, konu anlatımı
3 Bireyin Davranışı, Değerler ve Tutumlar kitap incelemesi, konu anlatımı
4 Örgütlerde Bireylerin Algılama Süreci ve Bireysel Karar Verme kitap incelemesi, konu anlatımı
5 Örgütlerde İletişim Süreci Kitap incelemesi, konu anlatımı
6 Örgütsel Yabancılaşma Kitap incelemesi, konu anlatımı
7 VIZE Sınavı
8 ÖDEV SUNUMLARI POWER POINT
9 ÖDEV SUNUMLARI POWER POINT
10 ÖDEV SUNUMLARI POWER POINT
11 ÖDEV SUNUMLARI POWER POINT
12 KİTAP İNCELEMESİ KONU ANLATIMI, İNCELEME
13 KİTAP İNCELEMESİ KONU ANLATIMI, İNCELEME
14 GENEL DERS DEĞERLENDİRMESİ
15 FİNAL SINAVI
yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Makale Yazma 2 10 20
Makale Kritik Etme 2 5 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 4 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 10 40
Okuma 10 5 50
Toplam İş Yükü (saat) 184

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4 3
ÖÇ 2 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek