GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201316032022 Sosyolojide Yöntem Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, sosyal bilim felsefesi eşliğinde temel metodolojik tartışmaları ele almaktır. Bu bağlamda, 1) Pozitivizm 2) Yorumsamacı/İnşacı Yaklaşım 3) Eleştirel Yaklaşım 4) Öznelcilik (Subjektivizm) ele alınacaktır. Yöntembilim ve yöntem ayrımından hareketle, temel yaklaşımların yanısıra özgül araştırma örnekleri de ele alınarak belirli yöntemlerin kullanılma biçimi de tartışılacaktır. Metodolojik yaklaşımlar hakkında yapılan tartışmalar bağlamında özgül araştırma tekniklerine de değinilerek, her öğrencinin dönem sonunda bir araştırma önerisi geliştirmesine yönelik çalışmalar da yapılacaktır.


Prof.Dr. Nuran Erol Işık


1 Metodoloji ve metot ayrımından hareketle, sosyolojik araştırma yöntemlerinin temel sorunsallarına ışık tutabilmek.
2 Sosyal bilimlerde temel epistemolojik ve metodolojik yaklaşımları değerlendirebilmek

Birinci Öğretim[Yok]


1. HAFTA Giriş ve Dersin Tanıtımı 2. HAFTA Bilim Felsefesi Nedir? Uddin, M. N., & Hamiduzzaman, M. (2009). The philosophy of science social research. The journal of international social research, 2(6). 3. HAFTA Pozitivizm Martindale, D. (2013). The nature and types of sociological theory. Routledge. Bal, H. (2014) Sosyolojide yöntem ve araştırma teknikleri. Sentez. 4. HAFTA Pozitivizm Moses, J.W. (2012) Bilmenin yolları, Küre. Gordon, S. (1991) Sosyal Bilimler Tarihi ve Felsefesi, Küre. 5. HAFTA Post-Pozitivizm Polkinghorne, D. (1983) Methodology for the human sciences, State Univ. of New York Press, NY. 6. HAFTA Post-Pozitivizm (Yorumsamacı Y) Özlem, D. (1986) Kültür bilimleri ve kültür felsefesi, Remzi. 7. HAFTA Post-Pozitivizm (İnşacılık) Moses, J.W. (2012) Bilmenin yolları, Küre. 8. HAFTA Post-Pozitivizm (Feminizm) Hammersley, M. (1992). On feminist methodology. Sociology, 26(2), 187-206. 9. HAFTA Post-Pozitivizm (Sembolik Etkileşimcilik) Martindale, D. (2013). The nature and types of sociological theory. Routledge. 10. HAFTA Subjektivizm (Postmodern Metodoloji) Bauman, Z. (1988). Sociology and postmodernity. The Sociological Review, 36(4), 790-813. Murphy, J. W. (1988). Making sense of postmodern sociology. British Journal of Sociology, 600-614. 11. HAFTA Subjektivizm (Post-Yapısalcılık) Polkinghorne, D. (1983) Methodology for the human sciences, State Univ. of New York Press, NY. 12. HAFTA Eleştirel Y (Marksizm) Martindale, D. (2013). The nature and types of sociological theory. Routledge. 13. HAFTA Eleştirel Y (Feminizm/Marksizm) DeVault, M. L. (1996). Talking back to sociology: Distinctive contributions of feminist methodology. Annual review of sociology, 29-50. Letherby, G. (2011). Feminist methodology. The Sage handbook of innovation in social research methods, 62-79. 14. HAFTA Dönemin Değerlendirilmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1. HAFTA Giriş ve Dersin Tanıtımı 2. HAFTA Bilim Felsefesi Nedir? 3. HAFTA Pozitivizm 4. HAFTA Pozitivizm 5. HAFTA Post-Pozitivizm 6. HAFTA Post-Pozitivizm (Yorumsamacı Y) 7. HAFTA Post-Pozitivizm (İnşacılık) 8. HAFTA Post-Pozitivizm (Feminizm) 9. HAFTA Post-Pozitivizm (Sembolik Etkileşimcilik) 10. HAFTA Subjektivizm (Postmodern Metodoloji) 11. HAFTA Subjektivizm (Post-Yapısalcılık) 12. HAFTA Eleştirel Y (Marksizm) 13. HAFTA Eleştirel Y (Feminizm/Marksizm) 14. HAFTA Dönemin Değerlendirilmesi Ders anlatma Kısa sunumlar Ders kitapları

Martindale, D. (2013). The nature and types of sociological theory. Routledge. Moses, J.W. (2012) Bilmenin yolları, Küre.

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek