GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204016012018 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E) Ders 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


• Öğrencilere nitel ve nicel araştırma yöntemleri ve dayandığı felsefi yapı hakkında bilgi vermek • Araştırma ihtiyaçlarını farklı perspektiflerden değerlendirebilme yeteneğini geliştirme (pozitivizm, yorumsamacılık vb) • Araştırma problemini tanımlayabilme ve varsayımsal-tümdengelimsel yönteme dayalı olarak hipotez geliştirme, veri toplama ve analizini gerçekleştirme yeteneğini geliştirme


Prof. Dr. Ayla Özhan-Dedeoğlu


1 Sosyal bilimlerde nitel ve nicel araştırma yöntemleri ve dayandığı felsefi yapı hakkında bilgi verebilmek
2 Araştırma problemini tanımlayabilmek ve araştırılan değişkenlere ilişkin teorik çerçeve geliştirebilmek
3 Varsayımsal-tümdengelimsel yönteme dayalı olarak hipotez geliştirmek, veri toplayabilmek, analiz edebilmek ve yorumlayabilmek


Yok


Lisans düzeyinde İstatistik I ve II derslerinin daha önceden alınmış olunması tavsiye edilir.


Bu dersin amacı öğrencilere sosyal bilimlerde kullanılan nitel araştırma yöntemleri hakkında farkındalık sağlamak ve nicel araştırma yöntemlerini, etiği de içeren felsefi temeller ışığında öğretmektir. Giriş konularından sonra varsayımsal-tümdengelimsel yönteme dayalı olarak hipotez geliştirme, veri toplama, veri analizi ve yorumu konuları işlenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilim Felsefesine Giriş
2 Bilimsel çalışmalarda etik
3 Pozitivizm ve Pozitivist Araştırma Yöntemleri
4 Yorumsamacılık ve Postmodernizm ve İlgili Araştırma Yöntemleri
5 Varsayımsal- Tümden Gelimsel Yöntem- Değişkenlerin Tanımlanması
6 Teorik Çerçeve Geliştirilmesi - Modelleme
7 Hipotezlerin Yazılması
8 Ara sınav
9 Nicel Ölçeklerin Geliştirilmesi
10 Anket Formu Oluşturma
11 Veri Toplama
12 Verilerin İstatistik Paket Programlarında Kodlanması
13 Basit Veri Analizi
14 Çok Değişkenli Analizler
15 Parametrik Olmayan Analizler
16 Final sınavı

Sekaran, U., ve Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. John Wiley ve Sons. Malhotra, N. K. (2011). Basic marketing research. Pearson Higher Ed. İlgili kitaplar ve periyodikler tavsiye edilir.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 2 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60
Okuma 13 2 26
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 3
ÖÇ 2 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 2 4
ÖÇ 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek