GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204016052018 Bilim Felsefesi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

DoktoraÖğrencilere sosyal bilimlerdeki bilim felsefesi akımlarını öğretmek ve kendi perspektiflerinin gelişmesini teşvik etmek.


PROF. DR. AYLA ÖZHAN DEDEOĞLU


1 Bilimsel çalışmalarda özgün bir perspektif ortaya koyabilmek

Birinci Öğretim


yok


yok


Bilim Felsefesi, Bilgi ve bilim kavramları, pozitivizm, post-pozitivizm, yapısalcılık, post-yapısalcılık, yorumsamacılık, hermeneutik,sosyal teori, postmodernizm ve benzeri sosyal bilimler felsefeleri ders kapsamında incelenmektedir


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilim Felsefesine Giriş
2 Bilgi Kavramı
3 Bilim Kavramı
4 Pozitivizm
5 Post-Pozitivizm
6 Constructionism
7 Post-yapısalcılık
8 Ara Sınav
9 Yorumsamacılık
10 Sosyal Teori
11 Post-Modernizm
12 Proje Sunumları
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Proje Sunumları
16 Final Sınavı

-Kabadayı, T (2010), Duhem'den Laudan'a Çağdaş Bilim Felsefecileri, BlgeSu Yayıncılık, Ankara -Piaget Jean (1999) Yapısalcılık, Doruk Yayınları, İstanbul. -Demir Ömer (1997), Bilim Felsefesi, Vadi Yayınları, Ankara. -Fay, B. (2001) Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi Çokkültürlü Bir Yaklaşım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. -Kuhn T (1970), The Structure of Scientific Revolutions, 2nd. ed., Chicago: Univ. of Chicago Pr.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 19 19
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek