GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204046602019 Pazarlamada İleri Okumalar Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, pazarlama alanındaki güncel gelişmeler ışığında alana yönelik teorik tartışmalar yapabilmek ve eleştirel bakış açısı kazanmaktır. Derste ayrıca ana-akım pazarlama tartışmalarından uzaklaşarak alternatif tartışma odakları yaratmak da hedeflenmektedir.


Dr. Öğretim Üyesi Elif Üstündağlı Erten


1 Gündelik hayattaki tüketim pratiklerinin teorik bağlantılarla açıklamak
2 Pazarlama alanındaki alternatif tartışmalara örnekler verebilmek
3 Alternatif yeni bir konu hakkında tartışma geliştirebilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders doktora öğrencileri için alternatif tartışmaları gündeme getirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda öncelikle makro boyutta pazarlama alanında, özelde tüketici davranışları odağında yeni tüketici ve değer kavramları irdelenecek daha sonra mikro bakış açıları ile alternatif konu alanları tartışılacaktır. Ders makale tartışmaları, sunumları ve örnek olay analizleri şeklinde işlenecektir. Dersin son iki haftasında da öğrencilerin kendilerinin belirledikleri alternatif bir konuyu kendi geliştirdikleri tartışma çerçevesi içinde sınıfta tartıştırmaları istenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Değerlendirilmesi, Ders İçeriğinin Tartışılması ve Görüşler
2 Değişen Pazarlama, Tüketici ve Değer
3 Pazarlamada Eleştirel Kuram
4 Pazarlamada Postmodern Yaklaşımlar
5 Tüketimde Arketipler, Masallar ve Yiyecek
6 Değer Göçü – Tersine Değer Göçü
7 (Yeni) Medya ve Tüketim
8 Ara Sınav
9 Tüketim Kültürü ve Mahremiyetin Dönüşümü
10 Beden Tüketiminin Sosyo-Kültürel Evrimi
11 Sinema ve Tüketim
12 Pazarlama Alanında Güncel Veri Toplama Teknikleri
13 Müşteri Şikayet Yönetimi ve Sosyal Dinleme
14 Ödev Sunumları
15 Ödev Sunumları
16 Final Sınavı

• Baudrillard, Jean (2002). Tüketim Toplumu (Çeviri: Hazal Deliceçaylı ve Ferda Keskin) İstanbul: Ayrıntı • Barlow, Janelle ve Claus Moller (2008). A Complaint Is a Gift: Recovering Customer Loyalty When Things Go Wrong, 2. Baskı, Janelle Barlow and Claus Møller Publishing, USA. • Sceats, Sarah (2000). Food, Consumption and the Body in Contemporary Women's Fiction, Cambridge University Press, USA. • Sarkar, Soumodip (2007). Innovation, Market Archetypes and Outcome: An Integrated Framework, Physica-Verlag HD, ISBN: 379081945X,9783790819458 • Hunter, Allan G. (2008). The Six Archetypes of Love: From Innocent to Magician, Findhorn Press, ISBN: 978-1-84409-142-3, Scotland • Mark, Margaret ve Carol S. Pearson (2001). The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes, McGraw-Hill, DOI: 10.1036/007138118X İlgili makaleler


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 15 3 45
Final Sınavı 15 3 45
Derse Katılım 16 2 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45
Toplam İş Yükü (saat) 187

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 2 2
ÖÇ 2 4 4 3 3 4 5 4 4 4 2 3 3 3 2 2
ÖÇ 3 4 5 3 3 4 5 5 3 4 2 4 3 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek