GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036022019 Spor Yönetiminde İleri Araştırma Teknikleri Ve Etik Ders 1 2 10,00

Doktora


Türkçe


Spor yönetimi araştırma terminolojisini kavramak Spor yönetimi araştırmasının etik ilkelerini öğrenmek Spor yönetimi araştırmalarında nicel, nitel ve karma yöntem yaklaşımlarını açıklayabilmek


Prof.Dr. Ramazan Timuçin GENÇER


1 Araştırma sürecinin altında yatan genel felsefi yaklaşımları özetlemek.
2 Spor yönetiminde 'araştırma süreci' kavramını tanıtmak
3 Spor Yönetimi Araştırmalarında başlıca veri toplama türlerini tanımlamak
4 Bir spor yönetimi araştırması tasarlama ile ilgili farklı yönleri anlama

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders, araştırma sürecini, etik ilkeleri ve zorlukları ve araştırma sürecinin unsurlarını nicel, nitel ve karma yöntem yaklaşımları içerisinde tanıtır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spor Yönetimi Araştırmalarının Temel Prensipleri
2 Spor Yönetimi Araştırma Süreci
3 Bilimsel Araştırmada Etik
4 Spor Yönetimi Araştırmalarında Nitel Veri Toplama
5 Spor Yönetimi Araştırmalarında Nitel Veri Analizi
6 Spor Yönetiminde Eylem Araştırması
7 Spor Yönetiminde Örnek Olay Araştırması
8 Vize
9
10 Etnografi ve Spor Yönetimi
11 Spor Yönetiminde Anlatı Araştırması
12 Spor Yönetimi Araştırmalarında Fenomenoloji
13 Nicel Çalışmada Araştırma Deseni
14 Spor Yönetimi Araştırmalarında Karma Yöntem Yaklaşımları
15 Final Sınavı

Gratton, C. and Jones, I. 2004. Research methods for sport studies, New York: Routledge. Skinner J., Edwards A., Corbett B. (2015), Research methods for sport management, Routledge, London – New York


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 1 14
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rapor Sunma 1 1 1
Makale Kritik Etme 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 10 140
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 288

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek