GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036072019 Olimpiyat Oyunları ve Olimpik Hareket Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı olimpiyat oyunları ve olimpik hareket kavramlarının incelenmesidir


Dr.Öğr.Üyesi Volkan UNUTMAZ


1 Olimpiyat oyunları kavram bilgisi
2 Olimpik hareket kavram bilgisi
3 Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve olimpik sistem kavram bilgisi

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Olimpiyat Oyunları, Olimpik Hareket


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma
2 Antik Olimpiyat Oyunları
3 Modern Olimpiyat Oyunları
4 Olimpik Sistem
5 Uluslarlarası Olimpiyat Komitesi
6 Ulusal Olimpiyat Komitesi
7 Uluslararası Spor Federasyonları
8 Arasınav
9 Olimpiyat oyunları adaylığı süreci
10 Olimpiyat oyunlarında organizasyon komiteleri
11 Olimpik miras
12 Olimpiyat oyunlarında yönetişim
13 Olimpik hareket
14 Olimpiyat oyunlarında stratejik yönetim yaklaşımı
15 Olimpiyat oyunlarında stratejik yönetim yaklaşımı
16 Final sınavı

Chappelet, J. L. (2008). The International Olympic Committee and the Olympic System: The Governance of World Sport: Taylor & Francis. Chappelet, J. L., ve Bayle, E. (2005). Strategic and Performance Management of Olympic Sport Organisations: Human Kinetics. Chelladurai, P., ve Madella, A. (2006). Human Resource Management in Olympic Sport Organisations: Human Kinetics. Frawley, S., ve Adair, D. (2013). Managing the Olympics: Palgrave Macmillan UK.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Makale Yazma 2 40 80
Makale Kritik Etme 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 10 70
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
Toplam İş Yükü (saat) 294

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek