GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036172019 Popüler Kültür ve Spor Birlikteliği Seçmeli Ders Grubu 2 3 10,00

DoktoraBu ders öğrencilerin, popüler kültür kavramının geçirdiği dönüşümlerin yanı sıra popüler kültüre yönelik çeşitli yaklaşımları öğrenmelerini ve spor olgusu ile olan ilişkisini farklı perspektifler aracılığıyla örnekler üzerinden deneyimlemesini amaçlar1 Spor alanında akademik bilgi üretme potansiyeli kazanma
2 Türkiye’de sporun popüler kültür aracılığıyla medya alanında nasıl temsil edilmekte olduğunu öğrenme
3 Alana ilişkin verileri toplayabilme, analiz edebilme ve yorumlama yeteneğini kazanma
4 Popüler kültür spor birlikteliği ile bağlantılı olan diğer alanlar hakkında da bilgi sahibi olabilme

Birinci Öğretim[Yok]


Kültür, Popüler Kültür, Spor, Sinema, İdeoloji, Medya, Şöhretler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kültür nedir? Folk, Kitle Kültürü ve Yüksek Kültür kavramları
2 Popüler Kültür kavramı
3 Popüler Kültüre kuramsal yaklaşımlar
4 Popüler Kültür ve İdeoloji
5 Popüler Kültür ve Medya
6 Bir Kültürel Fenomen Olarak Spor
7 Popüler Kültür Spor Birlikteliği nasıl oluşmaktadır?
8 Ara sınav
9 Popüler Kültür Spor Birlikteliğinde medyanın rolü
10 Popüler kültürün taşıyıcıları olarak sporcular
11 Spor Sinema İlişkisi
12 Sporun Tüketim Kültüründe Kullanımı
13 Sporun Moda ve Müzik Endüstrilerinde Kullanımı
14 Örnek Olay Olarak NBA ligi
15 Örnek Olay Olarak Şampiyonlar Ligi
16 Final

1) Popüler Kültürler: Rock ve Sporda Haz Politikası, David Rowe Ayrıntı Yayınları 2) Football in Turkey, Ed. Müge Demir ve Ahmet Talimciler, Peter Lang Academic Research 3) Türkiye’de Futbol En Az Futboldur! Ahmet Talimciler, Spor Yayınevi 4) Türkiye’de Spor ve Medya, Ed. Volkan Ekin, Köprü Kitapları 5) Futbol ve Küreselleşme, Pascal Boniface, NTV Yayınları 6) Hükmen Yenik!, Dağhan Irak, Evrensel Basım Yayın 7) Bi Futbolcu Olursak, Safter Elmas, İletişim Yayınları 8) Michael Jordan ve Küresel Kapitalizm, Walter LaFeber, Cep Kitapları 9) Şöhret, Chris Rojek, Ayrıntı Yayınları 10) Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski-Meral Özbek, İletişim Yayınları 11) Popüler Kültür-Ozan Örmeci, Elips Yayınları 12) Popüler Kültür ve İletişim-İ.Erdoğan&K.Alemdar, Ümit Yayıncılık 13) Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım-Ünsal Oskay, YKY 14) Popüler Kültürü Anlamak- John Fiske, Ark Yayınları 15) Popüler Müziği Anlamak-Ayhan Erol, Bağlam Yayınları 16) Popüler Kültür ve İktidar-Der. Nazife Güngör, Vadi Yayınları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 40 40
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 15 105
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 15 105
Toplam İş Yükü (saat) 297

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 3 5 5
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 3 5
ÖÇ 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek