GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036052019 Rekreasyon Endüstrisi ve Rekreasyon Araştırmaları Seçmeli Ders Grubu 2 3 10,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı rekreasyon endüstrisi içerisinde yer alan unsurları açıklayabilmek ve rekreasyon üzerine gerçekleştirilen çalışmaları inceleyebilmektir.


Dr.Öğr.Üyesi Volkan UNUTMAZ


1 Rekreasyon endüstrisini tanımlayabilme
2 Rekreasyon araştırmalarını inceleyebilme
3 Rekreasyon üzerine gerçekleştirilebilecek araştırma tasarlayabilme

Birinci Öğretim[Yok]


Rekreasyon endüstrisi Rekrasyon çalışmaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma
2 Rekreasyon endüstrisi
3 Rekreasyon araştırmaları üzerine yaklaşımlar
4 Rekreasyon araştırma teknikleri
5 Rekreasyonda araştırma tasarımı
6 Rekreasyonda nicel araştırma yöntemleri
7 Rekreasyonda nitel araştırma yöntemleri
8 Ara sınav
9 Rekreasyonda nicel veri toplama süreci
10 Rekreasyonda nicel veri analizi
11 Rekreasyonda nicel veri raporlama süreci
12 Rekreasyonda nitel veri toplama süreci
13 Rekreasyonda nitel veri analizi
14 Rekreasyonda nitel veri raporlama süreci
15 Rekreasyon araştırmalarında etik
16 Final sınavı

Long, J. A. (2007). Researching Leisure, Sport and Tourism: The Essential Guide: SAGE Publications. Veal, A. J. (2018). Research methods for leisure and tourism (5 ed.). UK: Pearson Education Limited.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Makale Yazma 2 40 80
Makale Kritik Etme 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 10 70
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
Toplam İş Yükü (saat) 294

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 4 4 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek