GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036192019 Spor Organizasyonlarında İletişim Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 2 3 10,00

DoktoraBu dersin amacı, medya ve iletişim yönetimi kavramlarını ayrıntılı bir şekilde incelemektir. Ders kapsamında yeni dünya düzeninin kökeninde yer alan ve çağcıl kültürün oluşumunda etkili bir rol oynayan iletişim kavramı ile iletişim araçları ayrıntılı bir şekilde konu edilmektedir. Bu bağlamda sosyolojik bakış açısı kullanılarak çağcıl bireye ve topluma yönelik çözümlemelerde bulunulmakta, spor organizasyonlarında iletişim yönetimine ilişkin bir yol haritası oluşturulmaktadır.


Prof. Dr. Emet GÜREL


1 1. İletişim kavramına ve iletişim araçlarına ilişkin bilgi sahibi olma ve sorgulayıcı bakış açısı geliştirme
2 2. Toplum ve toplumbilimle ilgili temel kavramlarla ilgili bilgi sahibi olma
3 3. Kültür, kültür analizi ve sosyolojik bakış açısı ile ilgili farkındalık geliştirme ve bilgi sahibi olma
4 4. Çağcıl kültüre ilişkin eleştirel bakış ve düşünce pratiği geliştirme

Birinci ÖğretimYOK


* İletişim Kavramı, Süreci ve Öğeleri * Medya ve Medya ile İlgili Kavramlar * Toplum, Toplumbilim ve Kültür * Yeni Dünya Düzeninde Medya ve Kültür * Spor Organizasyonlarında Medya ve İletişim Yönetimi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse İlişkin Ön Bilgilerin Verilmesi: Kapsam, İşleniş ve Gereklilikler...
2 İletişimle İlgili Temel Kavramlar İletişim Kavramı, İletişim Süreci, İletişim Sürecinin Öğeleri, İletişim Türleri...
3 Kitle İletişim Araçları ve Kitle İletişim Teknikleri Kitle İletişim Araçları, Kitle İletişim Araçları ile Bağlantılı Temel Kavramlar ve Kitle İletişim Teknikleri...
4 Röntgenci Haz ve Gösteri Toplumu Skopik Güdü, Kitle İletişim Araçları ve Röntgenci Haz; Yeni İletişim Teknolojileri, Röntgencilik ve Topluma Yansımaları, Guy Debord, Gösteri Toplumu ve Kitle İletişim Araçları...
5 Simülasyon Kuramı ve Kitle İletişim Araçları İle Yansıtılan Gerçekler Jean Baudrillard, Simülasyon Kuramı, Kitle İletişim Araçları ve Gerçek...
6 Toplumbilimle İlgili Temel Kavramlar Toplum, Toplumsal Yapı, Toplumsal Tabakalaşma, Toplumsal Kontrol ve Sosyalizasyon, Kültür
7 Toplumsal Değişim Değişim, Değişimin Boyutları, Değişim – İletişim İlişkisi, Toplumsal Değişim, Toplumsal Değişim Dinamikleri...
8 Kültürle İlgili Temel Kavramlar Kültür, Kültür Analizi ve Sosyolojisi, Kültür-İdeoloji İlişkisi...
9 Yeni Dünya Düzeni ve İletişim Bilginin Güç Haline Gelmesi (Getirilmesi), İletişimin Tek Yönlü Hale Gelmesi, Kültürel Emperyalizm...
10 Yeni İletişim Teknolojileri ve Internet Information Technology (IT), Internet, Internet’in Tarihsel Gelişimi, Internet İle İlgili Temel Kavramlar, Internet Kültürü ve Internet Bağımlılığı...
11 Yeni Dünya Düzende Birey Yabancılaşma, Aşırı Atomizasyon ve Yalnızlık, X Kuşağı ve Y Kuşağı, Bir Davranış Kodu Olarak Yuppie ve Cool...
12 Yeni Dünya Düzeninde Toplum: Tüketim Toplumu ve İletişim Tüketim Kavramı, Tüketim Kültürü, Tüketim Toplumu, Tüketim Katedralleri...
13 Spor Organizasyonlarında Medya ve İletişim Yönetimi: Kitap İncelemesi…
14 Spor Organizasyonlarında Medya ve İletişim Yönetimi: Araştırma Raporu Sunumu…
15 Spor Organizasyonlarında Medya ve İletişim Yönetimi: Örnek Olay İncelemesi…
16 Final

Gürel, Emet (2003). İletişim ve Toplum Ders Notları. İzmir: Üniversiteliler Ofset. Güneş, Sadık (1995). Medya ve Kültür. Ankara: Vadi Yayınları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

YOK


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 7 15 105
Final Sınavı 1 2 2
Alan Çalışması 1 2 2
Makale Kritik Etme 1 40 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 15 105
Okuma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 297

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek