GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036212019 Spor Organizasyonlarında Muhasebe Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 2 3 10,00

Doktoraİşletme biliminin temel işlevlerinden biri olan muhasebe bilgi sistemine ilişkin bu dersin amacı; spor organizasyonları faaliyetleri ve stratejilerinin ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesi için, muhasebenin teorik yapısını incelemek ve uygulama bilgisiyle bütünleştirmektir. Ayrıca dijital çağın gereği elektronik dönüşüm sürecinde iş dünyasının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, spor organizasyonlarındaki elektronik muhasebe uygulamalarına yönelik farkındalık yaratmaktır.


Prof. Dr. Fatma TEKTÜFEKÇİ


1 Muhasebe bilgisini, kuramsal ve teknik açıdan özümseyerek pekiştirebilme
2 Muhasebe uygulamalarını spor organizasyonları ile ilişkilendirebilme
3 Muhasebe kuramı ve tekniğini temelden ileri düzeye kadar kullanma becerisini kazandırabilme
4 Spor organizasyonlarına ilişkin çeşitli ileri düzey muhasebe uygulama örnekleri geliştirebilme
5 İş dünyasının istek ve beklentilerine uygun elektronik muhasebe uygulamalarını benimsetebilme
6 Spor organizasyonlarına ilişkin muhasebe ile ilgili değişim ve gelişmeleri izleyebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Spor organizasyonları için temel ve ileri düzeyde muhasebe bilgilerine yönelik uygulama becerisinin kazandırılmasını sağlamaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spor organizasyonlarında muhasebe bilgi sistemi hakkında genel bilgiler
2 Spor organizasyonlarına ilişkin muhasebe belgelerinin incelenmesi
3 Spor organizasyonlarına ilişkin muhasebe defterlerinin incelenmesi
4 Spor organizasyonlarına ilişkin elektronik belge uygulamaları
5 Spor organizasyonlarına ilişkin elektronik defter uygulamaları
6 Spor organizasyonlarına ilişkin elektronik ortamda bildirim, form, beyan, rapor vb. uygulamalar
7 Spor organizasyonlarına ilişkin muhasebe kayıt süreci ve elektronik sürecin işleyişi
8 Spor organizasyonlarına ilişkin Tekdüzen Muhasebe Sistemine yönelik genel bilgiler
9 Arasınav (Vize Sınavı)
10 Spor organizasyonlarına ilişkin seçilmiş muhasebe uygulamaları
11 Spor organizasyonlarına ilişkin finansal raporlama ve deneti
12 Spor organizasyonlarında uluslararası muhasebe uygulamaları ve uluslararası finansal raporlama
13 Spor organizasyonları ile muhasebe mesleği ilişkisi
14 Final Sınavı

Ders konusuna ilişkin tüm yerli ve yabancı literatür


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 12 3 36
Problem Çözümü 12 2 24
Örnek Vaka İncelemesi 5 3 15
Beyin Fırtınası 5 2 10
Rapor Hazırlama 3 15 45
Rapor Sunma 3 2 6
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 3 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50
Rapor 3 1 3
Ev Ödevi 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 294

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek