GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036202019 Spor Organizasyonlarında Rekabet Yönetimi ve Rekabet Stratejileri Seçmeli Ders Grubu 2 3 10,00

DoktoraKüreselleşme kavramının dünden bugüne tarihsel gelişiminin ve tüm boyutlarının kapsamlı bir şekilde konu edildiği bu ders kapsamında, küreselleşme sürecinde üretim/hizmet ve yönetim kavramları irdelenmektedir. Bu bağlamda rekabet kavramı analiz edilerek bireysel ve örgütsel rekabet konularına açıklık getirilmekte, rekabet ve rekabet üstünlüğü kavramlarının tarihsel gelişimi ele alınmaktadır. Gelişen yeni dünya düzeni paralelinde küresel rekabetin yükselen ivmesine dikkat çekilerek spor organizasyonlarında rekabet yönetimi kavramına odaklanılmakta ve rekabet yönetimi süreci ayrıntılandırılmaktadır.


Prof. Dr. Emet GÜREL


1 1. Küreselleşme kavramını dünden bugüne uzanan bir tarihsel süreklilik üzerinden değerlendirebilme ve küreselleşme süreci hakkında bilgi sahibi olma.
2 2. Üretim/hizmet ve yönetim kavramlarının, küreselleşme sürecindeki görünümü hakkında bilgi sahibi olma.
3 3. Rekabet ve rekabet üstünlüğü kavramları hakkında bilgi sahibi olma.
4 4. Rekabet yönetimi hakkında bilgi sahibi olma ve küresel rekabetin yükselen ivmesine yönelik tepkisellik geliştirme.

Birinci ÖğretimYOK


* Yeni Dünya Düzeni ve Küreselleşme * Küreselleşme Sürecinde Üretim/Hizmet ve Yönetim Kavramları * Rekabet ve Rekabet Üstünlüğü * Rekabet Yönetimi * Rekabet Stratejileri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse İlişkin Ön Bilgilerin Verilmesi: Kapsam, İşleniş ve Gereklilikler...
2 Yeni Dünya Düzeni ve Küreselleşme
3 Küreselleşmenin Boyutları ve Etki Alanları
4 Küreselleşmenin Aşamaları
5 Küreselleşme Sürecinde Üretim/Hİzmet ve Yönetim Kavramları
6 Rekabet Kavramı, Boyutları ve Anlamı
7 Bireysel ve Örgütsel Rekabet
8 Rekabet ve Rekabet Üstünlüğü Kavramlarının Tarihsel Gelişimi
9 Rekabet Yönetimi
10 Değer Yönetimi
11 Yetenek Yönetimi
12 Rekabet Kültürü
13 Spor Organizasyonlarında Küreselleşme ve Rekabet Yönetimine İlişkin Kitap İncelemesi
14 Spor Organizasyonlarında Küreselleşme ve Rekabet Yönetimine İlişkin Yapılan Araştırmanın Sunumu
15 Spor Organizasyonlarında Küreselleşme ve Rekabet Yönetimine İlişkin Örnek Olay İncelemesi
16 Final

Demet Gürüz & Emet Gürel (2009). Yönetim ve Organizasyon-Bireyden Örgüte, Fikirden Eyleme. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık. Kurthan Fişek (1998). Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi. 2. Baskı. Ankara: Bağırgan Yayımevi. Michael E. Porter (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press. Michael Michael E. Porter (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press. Michael Michael E. Porter (Edited by) (1986). Competition in Global Industries. New York: Harvard Business School Press. Michael Michael E. Porter(1990). The Competitive Advantage of Nations.New York: The Free Press. Michael E. Porter (1998). On Competition. Boston: Harvard Business Review. Paul Pedersen & Lucie Thibault (2018). Comtemporary Sport Management. 6th Edition. USA: Human Kinetics.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

YOK


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 40 40
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 15 105
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 15 105
Toplam İş Yükü (saat) 297

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek