GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036062019 Spor Örgütlerinde Liderlik ve Örgütsel Etkililik Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı etkili ve başarılı spor örgütlerini incelemektir.


Dr.Öğr.Üyesi Volkan UNUTMAZ


1 Spor örgütlerini tanımlayabilme
2 Sporda liderlik yaklaşımları kavramsal bilgisi
3 Başarılı spor örgütlerini tanımlayabilme
4 Etkili spor örgütleri için liderlik koşullarını bilmek

Birinci Öğretim[Yok]


Spor örgütleri, sporda liderlik, örgütsel etkililik


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma
2 Genel liderlik teorileri
3 Genel liderlik teorileri
4 Sporda liderlik araştırmaları
5 Spor yönetiminde liderlik araştırmaları
6 Spor yönetiminde liderlik araştırmaları
7 Spor yönetiminde güncel yaklaşımlar
8 Duygusal zeka ve liderlik
9 Ara sınav
10 Örgütlerde davranış
11 Takım yönetimi ve gelişimi
12 Çeşitlilik yönetimi
13 Örgütlerde başarı kültürü yaratmak
14 Stratejik liderlik ve vizyon
15 Kriz yönetimi ve liderlik
16 Final sınavı

Chelladurai, P. (2007). Leadership in sports. In G. Tenenbaum & R. C. Eklund (Eds.), Handbook of sport psychology (3rd. ed., pp. 111-135). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Frawley, S., Misener, L., Lock, D., ve Schulenkorf, N. (2019). Global Sport Leadership: Taylor & Francis. Hoye, R., Nicholson, M., Westerbeek, H., Smith, A., ve Stewart, B. (2012). Sport management: Routledge. Hoye, R., ve Parent, M. M. (2016). The SAGE handbook of sport management: Sage. Pedersen, P. M., ve Thibault, L. (2018). Contemporary Sport Management: Human Kinetics, Incorporated. Scott, D. (2014). Contemporary Leadership in Sport Organizations: Human Kinetics. Slack, T., ve Parent, M. M. (2006). Understanding sport organizations: The application of organization theory: Human Kinetics.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Makale Yazma 2 40 80
Makale Kritik Etme 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 10 70
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
Toplam İş Yükü (saat) 294

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4 5 3
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 5 3
ÖÇ 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek