GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036042019 Sporda Pazarlama Araştırmaları Seçmeli Ders Grubu 2 3 10,00

DoktoraPazarlama araştırmasının pazarlama kavramı ve pazarlama stratejisi ile ilişkisini anlamak1 Spor pazarlaması araştırma terminolojisini anlamak
2 Spor Pazarlaması araştırmalarında etik prensiplerin farkındalığı
3 Spor Pazarlaması araştırmalarında nicel, nitel ve karma araştırma yöntem yaklaşımlarını tanımlamak

Birinci Öğretim[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spor Pazarlama Araştırmasına Giriş
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Alan Çalışması 5 12 60
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rapor Sunma 2 1 2
Proje Hazırlama 2 10 20
Proje Sunma 1 2 2
Makale Kritik Etme 10 2 20
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
Okuma 14 3 42
Performans 8 3 24
Toplam İş Yükü (saat) 292

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek