GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036032019 Spor Pazarlamasında Güncel Konular Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

DoktoraSpor pazarlaması konularının çeşitli yönlerini kavramak1 Pazarlama yönelimini ve spor endüstrisinin pazarlama yönelimini nasıl kullanabileceğini açıklar
2 Spor pazarlaması uygulamalarının tarihsel eğilimlerini ve önemli etkilerini tanımlar
3 Yeni ürünlerin özelliklerini organizasyonel ve tüketici perspektifinden açıklar.
4 Rekabet ortamının pazarlama kararlarını nasıl etkilediğini açıklar.

Birinci Öğretim[Yok]


Bu ders, spordaki çeşitli pazarlama stratejileri, süreçleri ve programları aracılığıyla müşteri değeri yaratmaya, iletişim kurmaya ve sunmaya odaklanmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spor Organizasyonlarında Pazarlama
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 4 4 16
Rapor Sunma 1 2 2
Makale Kritik Etme 10 4 40
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Okuma 14 5 70
Performans 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 287

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek