GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036112019 Spor Perspektifinden İletişimde Kuramsal Art Alan Seçmeli Ders Grubu 2 3 10,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, spor yönetiminde iletişimin önemini kavrayarak iletişimin kuramsal art alanını açıklamak, spor örgütlerinin kurumsal iletişim çalışmalarının ve belli branşlarda yapılan uygulamaların değerlendirilmesidir.


Prof. Dr. Elif Yıldız


1 Spor örgütlerinde kurumsal iletişim çalışmalarının önemini kavrayabilme
2 Spor ve toplumsal cinsiyet konusunda bilgi sahibi olma
3 Toplumsal cinsiyet kuramlarını açıklayabilme
4 İletişim kuramlarını açıklayabilme

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Toplumsal cinsiyet ve spor Toplumsal cinsiyet ve iletişim kuramları Spor örgütlerinde kurumsal iletişim çalışmaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersle ilgili genel bilgilerin verilmesi
2 Spor ve iletişim
3 Spor ve iletişim
4 İletişim Kuramları
5 İletişim Kuramları
6 Örnekler ve genel değerlendirme
7 Arasınav
8 Toplumsal cinsiyet ve spor
9 Toplumsal cinsiyet kuramları
10 Spor örgütlerinde kurumsal iletişim
11 Belli spor branşlarında yapılan kurumsal iletişim uygulamalarının değerlendirilmesi
12 Rapor hazırlama ve sunum
13 Rapor hazırlama ve sunum
14 Rapor hazırlama ve sunum
15 Rapor hazırlama ve sunum
16 Final Sınavı

Yetim A.Azmi, Cengiz R.,(2010), İletişim ve Spor, Berikan Yayınevi.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 20 40
Rapor Sunma 2 16 32
Makale Kritik Etme 20 2 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 18 126
Okuma 16 2 32
Toplam İş Yükü (saat) 300

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 3 5
ÖÇ 2 3 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek