GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036142019 Spor ve Sosyal Sorumluluk Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

DoktoraBu dersin amacı öğrencilerin; sosyal pazarlama, sosyal iletişim ve sosyal sorumluluk kavramlarının tanımlamalarını, reklam kampanyaları ve sosyal sorumluluk ilişkisini açıklamalarını, sosyal sorumluluk hedefli reklam kampanya planlarının neden ve nasıllarını kavrayarak stratejik yaklaşımlarla farklı kuramsal bakış açılarının dikkate alınması suretiyle sosyal reklam kampanya örneklerinin incelenmesi doğrultusunda sosyal reklam kampanya planı tasarlamalarını sağlamaktır.


Prof. Dr. Fatma Belma Güneri Fırlar


1 1. Sosyal pazarlama, sosyal iletişim ve sosyal sorumluluk kavramlarını tanımlayarak açıklama
2 2. Sporun pazarlaması ve pazarlama iletişiminde spor etkileşimini tanımlamak
3 3. Spor pazarlamasında sosyal sorumluluk projelerinin önem ve etkinliğini kavratmak
4 4.Sosyal sorumluluk hedefli örnek kampanya planı tasarlayarak süreçleri kavratmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


* Sosyal pazarlama, sosyal iletişim ve sosyal sorumluluk kavramları ve tarihsel gelişim sürecinin kavranması * Sosyal sorumluluk kavramının spor ve pazarlama etkileşimi bağlamında tanımlanarak kavranması * Sporun sosyal görünümünün bireysel ve markalar bağlamında tanımlanarak kavranması * Spor ve sporcu temalı bir sosyal sorumluluk kampanya planının yapılandırılarak teorinin pratiğe dönüşümünün kavranması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Sosyal sorumluluk kavramının tanımlanması ve bileşenlerinin açıklanması
2 Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, tarihsel gelişimi ve bileşenlerinin aktarılması
3 Sosyal pazarlama kavramının tanımlanması, diğer pazarlama yaklaşımlarından farklılaşma m-noktalarının aktarılması
4 Kurumsal sosyal sorumluluk modellerinin aktarılması ve işletmeler için öneminin tartışılması
5 Kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerinin aktarılması ve stratejiler arası farklılaşmanın yaratması beklenen etki kabiliyetinin tartışılması
6 Kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarına ilişkin süreç ve bileşenlerinin tanımlanması, uygulama örneklerinin tartışılması
7 Kurumsal sosyal sorumluluk kampanya basamaklarının ve alt bileşenlerinin tanımlanarak aktarılması
8 Ara Sınav (Vize)
9 Reklam kavramının tanımlanması, sosyal sorumluluk kampanyaları ve reklam ilişkisinin sosyal pazarlama bağlamında tartışılması
10 Marka kavramının reklam bağlamında tanımlanması, sosyal sorumluluk kampanyaları ve reklam-marka ilişkisinin sosyal pazarlama bağlamında tartışılması
11 Sosyal sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluk kavramlarının tartışılması, spor işletmelerinde sosyal sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluğun uygulama örneklerinin değerlendirilmesi
12 Sporcu sınırlılığında sorumluluk kavramının tanımlanması, türlerinin tartışılması ve sporcunun sorumluluğunun boyutlarının örneklerle değerlendirilmesi
13 Taraftar sınırlılığında sorumluluk kavramının tanımlanması, türlerinin tartışılması ve taraftar sorumluluğunun boyutlarının örneklerle değerlendirilmesi
14 Spor bağlamında dijitalleşmenin etkilerinin tartışılması, spor kulüpleri ve taraftar açısından sosyal medyanın etkilerinin değerlendirilmesi
15 E-Spor uygulamalarının tanımlanması, Dünyada ve Türkiye'deki oluşumunun, etkilerinin tartışılması,, spor endüstrisi bağlamında etkilerinin değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: *Eser, Zeliha; Özdoğan Bahar; Sosyal Pazarlama, Siyasal Kitabevi , Ankara, 2006 *Hellison, Don; Fiziksel Aktivite Yoluyla Bireysel ve Sosyal Sorumluluk, Nobel, 2014 *Deren, Seçil, Hoştut, Sibel; Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Kavramlar, Uygulama ve Örnekler), Nobel, 2015 *Akman, Elvettin, Ören, Kenan, Eser, H. Bahadır; Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayınevi, 2012 *Boran, Gürel Tuğçe; Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Türkiye’den Uygulama Örnekleriyle), BETA Basım Yayım, 2016


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Alan Çalışması 6 5 30
Örnek Vaka İncelemesi 2 10 20
Rapor Hazırlama 6 5 30
Rapor Sunma 6 5 30
Bireysel Çalışma 6 10 60
Okuma 6 20 120
Toplam İş Yükü (saat) 292

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek