GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036142019 Spor ve Sosyal Sorumluluk Seçmeli Ders Grubu 2 3 10,00

DoktoraBu dersin amacı öğrencilerin; sosyal pazarlama, sosyal iletişim ve sosyal sorumluluk kavramlarının tanımlamalarını, reklam kampanyaları ve sosyal sorumluluk ilişkisini açıklamalarını, sosyal sorumluluk hedefli reklam kampanya planlarının neden ve nasıllarını kavrayarak stratejik yaklaşımlarla farklı kuramsal bakış açılarının dikkate alınması suretiyle sosyal reklam kampanya örneklerinin incelenmesi doğrultusunda sosyal reklam kampanya planı tasarlamalarını sağlamaktır.


Prof. Dr. Fatma Belma Güneri Fırlar


1 1. Sosyal pazarlama, sosyal iletişim ve sosyal sorumluluk kavramlarını tanımlayarak açıklama
2 2. Sporun pazarlaması ve pazarlama iletişiminde spor etkileşimini tanımlamak
3 3. Spor pazarlamasında sosyal sorumluluk projelerinin önem ve etkinliğini kavratmak
4 4.Sosyal sorumluluk hedefli örnek kampanya planı tasarlayarak süreçleri kavratmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


* Sosyal pazarlama, sosyal iletişim ve sosyal sorumluluk kavramları ve tarihsel gelişim sürecinin kavranması * Sosyal sorumluluk kavramının spor ve pazarlama etkileşimi bağlamında tanımlanarak kavranması * Sporun sosyal görünümünün bireysel ve markalar bağlamında tanımlanarak kavranması * Spor ve sporcu temalı bir sosyal sorumluluk kampanya planının yapılandırılarak teorinin pratiğe dönüşümünün kavranması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Sosyal pazarlama, sosyal iletişim ve sosyal sorumluluk kavramlarının tanımlanması. Kavramların tarihsel süreçte geçirdiği aşamalar ve kazandığı yeni boyutun aktarımı.
2 Değişim süreci ve globalizasyon bağlamında dijital dünyada sosyal sorumluluğun tanımlanarak spor yönetimindeki öneminin açıklanması
3 Sporun pazarlanması ve pazarlama iletişiminde spor etkileşiminin aktarılması.
4 Sporun sosyal görünümünün bireysel çabalar ve markalar itibarıyla tanımlanarak farklılaşma noktalarının aktarılması
5 Spor kulüpleri, Spor markaları ve sosyal sorumluluk yaklaşımlarının örneklerle analizi
6 Sporun bireysel ve kollektif etkisinin tartışılması
7 Sporcu perspektifinden sosyal sorumluluk faaliyetlerinin olumlu ve olumsuz boyutlarının tartışılması
8 Ara Sınav (Vize)
9 Spor yönetimi, ekonomik rekabet ve sosyal sorumluluk kampanyaları sürecinin aktarılması ve basamakların tanımlanması
10 Toplumsal değişim kuramları çerçevesinde spor yönetiminin yeni boyutlarının tanımlanması, spor ve sponsorluk etkileşiminin etkilerinin aktarılması
11 Sporda kadın ve sosyal sorumluluk temalı briefe bağlı olarak örnek kampanya tasarımı hazırlanması
12 Spor, çocuk ve sosyal sorumluluk temalı briefe bağlı olarak örnek kampanya tasarımı hazırlanması
13 Spor, fanatizm ve şiddet temalı briefe bağlı olarak örnek kampanya tasarımı hazırlanması
14 Spor, toplumsal duyarlılık ve sağlık temalı briefe bağlı olarak örnek kampanya tasarımı hazırlanması
15 Spor kulüplerinin markalaşması ve sosyal sorumluluk temalı briefe bağlı olarak örnek kampanya tasarımı hazırlanması
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: *Eser, Zeliha; Özdoğan Bahar; Sosyal Pazarlama, Siyasal Kitabevi , Ankara, 2006 *Hellison, Don; Fiziksel Aktivite Yoluyla Bireysel ve Sosyal Sorumluluk, Nobel, 2014 *Deren, Seçil, Hoştut, Sibel; Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Kavramlar, Uygulama ve Örnekler), Nobel, 2015 *Akman, Elvettin, Ören, Kenan, Eser, H. Bahadır; Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayınevi, 2012 *Boran, Gürel Tuğçe; Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Türkiye’den Uygulama Örnekleriyle), BETA Basım Yayım, 2016


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Alan Çalışması 6 5 30
Örnek Vaka İncelemesi 2 10 20
Rapor Hazırlama 6 5 30
Rapor Sunma 6 5 30
Bireysel Çalışma 6 10 60
Okuma 6 20 120
Toplam İş Yükü (saat) 292

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek