GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036232019 Spor Yönetiminde Karar Verme Teknikleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

DoktoraBu derste yönetim stratejileri açısından karar vermenin öneminin vurgulanması amaçlanmaktadır. İşletme amaçları doğrultusunda, uygun karar verme stratejisinin belirlenmesi, bu doğrultuda stratejik ve taktiksel kararların incelenmesi ve karar verme sürecinde kullanılan sayısal yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.1 Karar verme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerin geliştirilmesi
2 Karar verme kapsamında ele alınan teknik ve yöntemlerin işletme problemlerinde kullanılabilmesi
3 Karar verme kararlarının firma performansı üzerinde nasıl etkili olduğunun anlaşılabilmesi

Birinci Öğretim[Yok]


Bu derste karar vermenin stratejik açıdan incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu görüş açısıyla stratejik kararlar ayrı ayrı ele alınacaktır. Bu bağlamda, planlanma kararları ve bunlara ilişkin yöntem ve teknikler ele alınacaktır. Dönem projeleri ve örnek olay çalışmaları yapılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Karar verme Alanının Tarihsel Gelişimi
2 Karar verme Alanının Tarihsel Gelişimi
3 Üretim Yönetiminde Stratejik Kararlar
4 Üretim Yönetiminde Stratejik Kararlar
5 Üretim Yönetiminde Planlama Kararları
6 Kapasite Planlama
7 Kapasite Planlama
8 Ara Sınav
9 Proje Sunumu
10 Proje Sunumu
11 Proje Sunumu
12 Proje Sunumu
13 Proje Sunumu
14 Proje Sunumu
15 Proje Sunma
16 Final sınavı

Jacobs, F. Robert, Richard B. Chase, “Operations and Supply Chain Management”, Global Edition, Mc-Graw Hill, 2011. - Üreten, Sevinç, “Üretim ve İşlemler Yönetimi Planlama-Denetim Kararları, Karar Modelleri ve İyileştirme Yaklaşımları”, Türk Hava Kurumu Basım Evi, 1998. - Narasimhan, Seethrarama, Mcleavy, Dennis, Billington, Peter, “Production Planning and Inventory Control”, Prentice Hall, 1995. - Heizer, Jay, Render, Barry, “Principles of Operations Management and Student CD-ROM”, Fifth Edition, Prentice Hall, 2003 - İlgili tüm makaleler


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 12 2 24
Seminer 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 15 105
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 15 105
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 315

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 5 3
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek