GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036082019 Sporda Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 2 3 10,00

DoktoraBu dersin amacı öğrencilerin; stratejik insan kaynakları yönetimi kavramlarını gelişen spor endüstrisi içerisinde etkin olarak uygulayabilmelerini sağlamaktır.1 Sporda insan kaynakları yönetimi unsurlarını tanımlayabilmek.
2 Sporda insan kaynakları yönetimi etkinliklerini yönetebilmek.
3 İnsan kaynakları ile gelişen sporu ilişkilendirebilmek.
4 Güncel insan kaynakları yönetimi dallarını spor ile çeşitlendirebilmek.

Birinci Öğretim[Yok]


Sporda stratejik insan kaynakları yönetimi kavramlarını öğrenmek, planlayabilmek ve çeşitlerini geliştirip uygulayabilmek.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Gönüllüler ve gönüllülük
2 Profesyoneller ve Profesyonellik
3 insan kaynağı olarak müşteriler
4 insan kaynaklarındaki bireysel farklılıklar
5 insan kaynakları uygulamaları
6 örgütsel adalet
7 iş tasarımı
8 personel ve kariyerle ilgili konular
9 vize sınavı
10 liderlik
11 performans değerlendirme
12 ödül sistemleri
13 memnuniyet
14 Makale araştırmaları
15 Makale araştırmaları
16 final sınavı

Packianathan Chelladurai, Shannon Kerwin; Resource Management in Sport and Recreation


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 5 10 50
Rapor Sunma 5 3 15
Bireysel Çalışma 10 5 50
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 5 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50
Toplam İş Yükü (saat) 289

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek