GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036092019 Spor Turizminde Güncel Yaklaşımlar Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

DoktoraBu dersin amacı öğrencilerin; güncel spor turizmi kavramlarını gelişen spor endüstrisi içerisinde etkin olarak uygulayabilmelerini sağlamaktır.


Dr.Öğr.Üyesi Erdinç DEMİRAY


1 Güncel spor turizmi unsurlarını tanımlayabilmek.
2 Güncel spor turizmi etkinliklerini yönetebilmek.
3 Güncel spor dalları ile gelişen turizimi ilişkilendirebilmek.
4 Güncel spor turizmi dallarını çeşitlendirebilmek.

Birinci Öğretim[Yok]


Güncel spor turizmi kavramlarını öğrenmek, planlayabilmek ve çeşitlerini geliştirip uygulayabilmek.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Turizm
2 Spor
3 Spor turizmi
4 Güncel Sporlar ve çıkış noktaları.
5 Güncel spor turizmi alanları.
6 Spor turizmi etkinlikleri
7 Spor turizmi yarışmaları
8 Spor turizmi ekonomisi
9 Vize sınavı
10 Türkiye'de ki güncel spor turizmi aktiviteleri
11 Türkiye spor turizmi ekonomisi
12 Spor turizmi araştırmaları
13 Spor turizmi araştırmaları
14 spor turizmi araştırmaları
15 Spor turizmi araştırmaları
16 Final Sınavı

R.Melo; Sport Tourism: New Challenges in a Globalized Wold.,2017


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 5 10 50
Rapor Sunma 5 3 15
Bireysel Çalışma 10 5 50
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 5 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50
Toplam İş Yükü (saat) 289

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek