GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305036102019 Sporda Satış Yöntemi Seçmeli Ders Grubu 2 3 10,00

DoktoraBu dersin amacı, öğrencilere bir satış planın nasıl oluşturulacağı, bu plana bağlı satış bölgelerinin ve kotalarının nasıl belirleneceği, satış sürecinde gerekli elemanın nasıl seçilip, ne tür eğitimlerin verileceği, onların nasıl motive edilip, ücretlendirileceği ve satış performansının nasıl değerlendirileceği konuları incelemektir.


Doç. Dr. Keti VENTURA


1 Satışın Pazarlama İçindeki Gelişimi ve Rolü
2 Satış Stratejileri
3 Tüketici Satın Alma Davranışı
4 Örgütsel Satın Alma Davranışı
5 Satış Düzenlemeleri
6 Satış Teknikleri
7 Kişisel Satış Yetenekleri
8 Ara Sınav
9 Satış Yönetimi: İşe Alma ve Seçim
10 Motivasyon
11 Eğitim
12 Örgüt ve denge
13 SatışTahminleme
14 Ücretleme
15 Satış Gücü Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

Birinci Öğretim


YOK


YOK


Ders kapsamında satış yönetim süreci tüm detayları ile incelenecektir. Bu süreci incelerken örnek olaylarla da desteklenerek, öğrenciye pratik bilgiler sunulacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 ÖÇ1.Öğrencilere satış yönetiminin temel ilkelerini ve kavramlarını öğretilerek mesleğe hazırlamak
2 ÖÇ2. Bir satış sürecinin nasıl gerçekleşeceğini detaylarıyla incelemek

- David Jobber, GeoffLancaster, SellingandSales Management, 8th Edition, PrenticeHall, 2010.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

YOK


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 40 40
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 15 105
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 15 105
Toplam İş Yükü (saat) 297

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
ÖÇ 1 4 4 4 5 3 4
ÖÇ 2 4 4 3 5 3 4
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 3
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8 3
ÖÇ 9 3
ÖÇ 10 3
ÖÇ 11 2
ÖÇ 12 3 3 2
ÖÇ 13 2 3 2 2 2 2
ÖÇ 14 2 3 3 3 3 3
ÖÇ 15 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 16 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek